Meny
Lukk
Foto: ADRA

Reisebrev fra ADRA-seminar i Johannesburg

Det gjør inntrykk å møte dedikerte ADRA- arbeidere fra 10 forskjellige land og høre historiene de forteller.

Hjelpearbeiderne har til felles at de jobber for utdanning, at barn skal få gå på skole. Og det trengs, virkelig. Det er nemlig 262 millioner barn som ikke har denne grunnleggende rettigheten, to tredjedeler av disse er jenter.

Skolegang er viktig. Det har en målbar virkning på en produktivitet og økonomi også i områder som er rammet av naturkatastrofer og klimaendringer. Det er også en sterk sammenheng mellom helse og utdanning. Jenter som går på skole blir senere gift, det sier seg selv at man får bedre helse av å være voksen før man føder barn. Sunn fornuft, rapporter og undersøkelser forteller oss også at mødre med utdanning får sunnere og friskere barn. Det å kunne gå på skole også i krig og krise er viktig. Barna får noen timer hver dag hvor de får lov til å være barn, de får bearbeidet traumer og de får håp. Det beskytter dem dessuten fra vold og annen utnyttelse som er vanlig i samfunn som har brutt sammen. Forskning har også vist at utdanning forebygger krig og konflikt.

Generalkonferensen i Adventistkirken og ADRA International har sammen startet en kampanje: Alle barn. I alle land. På skole. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom vår kirke og ADRA. Ti land er valgt ut til å få spesiell opplæring for å drive påvirkningsarbeid for dette. Norge er ett av disse landene. Sammen med Gry Haugen er jeg derfor i Sør-Afrika på et seminar, arrangert av ADRA International, som går over ti dager. Hovedformålet med opplæringen er å gi fokuslandene opplæring i å lage et strategidokument for påvirkningsarbeid. For å oppnå dette målet har ADRA International hentet inn en kursholder fra London. Hun jobber for fra en organisasjon som er ledende på dette feltet, Intrac – for civil society. Det vi lærer om strategier er praktisk og nyttig, men for meg som representant fra Adventistkirken i Norge, gjør det likevel størst inntrykk å høre fortellingene fra ADRA-arbeiderne. De har sterke historier om hva de gjør for at barn skal få gå på skole.

ADRA i Kenya jobber målrettet for at jenter ikke skal bli omskåret. Omskjæring av jenter innebærer en stor helserisiko. Etter at jentene er omskåret slutter de vanligvis på skolen. ADRA i dette landet gjør alt de kan for å påvirke myndigheter til å gi nødvendig informasjon til skoler og foreldre for å forhindre dette. De mener at skolen har en viktig rolle å spille. Skolene må gi familier informasjon om farene ved omskjæring og forklare fordelene ved at jenter skal få fullføre utdanning. Deres mål er at familier der jentene uteblir fra skolen skal oppsøkes av ansatte på skolen for å forhindre omskjæring og at jenter giftes bort som barn.

Det gjør også inntrykk når samarbeidspartnerne til ADRA Norge forteller hva de jobber for. ADRA i Myanmar bidrar til utdanning for minoritetsbefolkninger. For å få støtte til dette prosjektet har de som den første organisasjonen i dette landet skrevet og publisert en større rapport om dette viktige arbeidsfeltet. Denne rapporten håper de skal gi økt fokus til minoritetsgrupper slik at de kan få oppfylt sin rett til å gå på skole, som igjen vil føre til bedre leveforhold.

Eller når jeg får høre direkte fra ADRA Norges samarbeidspartner i Niger som jobber direkte med årets hjelpeaksjonsfokus. Gjennom ADRA Norges innsats får mer enn 6000 barn i landsbygden på Niger gå på skole. Det gjøres en stor innsats ikke bare med bygging av klasserom, utdanninga av lærere, skolesekk og en lampe som gjør det mulig å gjøre lekser om kvelden, men også med påvirkning og opplæring av foreldre, lærere og ledere i kommuner, religiøse ledere og tradisjonelle ledere i lokalsamfunnet. Noe annet som inngår i programmet er opplæring i hygiene og bygging av latriner.

Ofte kan det høres litt tørt og kjedelig ut, når vi hører om for eksempel solcelledrevne lamper og latriner. Det er ikke alltid så lett og se og forstå sammenhengene.  Men det blir faktisk ordentlig mørkt mange steder i verden. Blant annet i Afrika. Det er kun dagslys fra ca. klokka 06.00 om morgenen til klokka 18.00 om kvelden. Når du ikke har lys er det mange ting som kan bli en utfordring, f.eks. eksempel å lese. Eller å gå trygt på en do, eller å vaske og opprettholde god hygiene dersom en baby trenger stell eller en syk person kaster opp. Solcellelamper er derfor veldig viktig. Det er også viktig med opplæring i hygiene og gode sanitærforhold. Jenter med menstruasjon uteblir fra skolen på grunn av mangel på bind eller gode toalettforhold på skolen.

Jesus lærte oss at vi skulle bry oss om andre. Han helbredet de syke, delte ut mat og viste omsorg for de utstøtte. Det er godt å tilhøre en kirke som har en hjelpeorganisasjon som ADRA. Det gir masse håp å tenke på at et lite kirkesamfunn kan bidra stort. I Ordspråkene 31:9 står det: «Lukk opp din munn og døm rettferdig, la hjelpeløse og fattige få sin rett!» Bli med! Bli med i årets Hjelpeaksjon, bli med på noe av det andre ADRA gjør – og bli med ved å skrive under ADRAs underskriftskampanje: Alle barn. I alle land. På skole.

Tilbake til nyhetsarkiv