Lukk
Daniel Duda, president i Transeuropeisk divisjon (TED), holdt morgenandakt og sabbatspreken på konferansen «Sunn seksualitet i et kristent perspektiv» på Quality Hotel Fornebu, Oslo, Norge. 8.-10. mars 2024.
Foto: Tor Tjeransen / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Sex var temaet på helsekongressen

Kirken har altfor ofte vært overforenklet når den har snakket om sex, og sagt at sex i ekteskapet er OK, mens sex i alle andre sammenhenger ikke er OK. Det var et av hovedinntrykkene fra den første presentasjonen på en kongress om seksualitet, arrangert av Syvendedags Adventistkirkens Helsearbeiderforening (SAHA) i Oslo 8.-10. mars.

Kongressen, som samlet 170 deltakere, var først og fremst rettet mot helsepersonell, pastorer og ungdomsarbeidere, men trakk også til seg andre med interesse for temaet. Tittelen på kongressen var «Sunn seksualitet i et kristent perspektiv» og utforsket temaet i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi og teologi. Kongressens forelesninger var med et par unntak på engelsk.

Innledningsforedraget med tittelen «Current Issues in Sexuality» ble holdt av Mary Jo Vollmer Sandholm. Hun er doktorgradsstipendiat ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus og har over 20 års erfaring innen rettsmedisinsk pediatri både i Norge og USA.

Sandholm uttrykte bekymring for at deler av kirken vegrer seg for å snakke om sex. «Vi kan ikke skygge unna. Hvis vi gjør det, skjuler vi hele denne siden av oss selv. Vi er seksuelle vesener», sa hun.

Påvirkningen av porno

En av de aktuelle problemstillingene Sandholm nevnte, var den enorme påvirkningen pornoindustrien har på forventninger og holdninger til seksualitet, særlig i de yngre generasjonene. «Det som skjer på soverommet, påvirkes av pornografien og pornobransjen. For den er overalt», sa hun til deltakerne og la til: «Landskapet er i stor endring.»

«Vi trenger Bibelen, vi trenger fornuft, og vi trenger den kristne erfaringen i verden i dag, og vi kan ikke leve under en stein og tro at barna våre ikke blir eksponert og påvirket», sa hun.

Kirken må være oppmerksom på disse endringene i synet på seksualitet for å kunne gi balansert veiledning i en forvirrende verden. «Som kirke er vi ofte for innstilt på himmelen til å være til nytte på jorden. Hvilken rolle spiller vi i dette, annet enn å si at sex hører hjemme i ekteskapet?», spurte hun.

Hun advarte mot å sette seksualitet og åndelighet opp mot hverandre og hevdet at de utfyller hverandre. «Det er en stor avstand mellom vårt åndelige liv og vår seksualitet i denne verden og vår lengsel etter den himmelske forbindelsen med Han som har skapt oss og elsker oss så høyt.»

Teologi om sex

Daniel Duda, president for Adventistkirkens Transeuropeiske divisjon, holdt morgenandakten og prekenen på sabbats morgenen. Han minnet tilhørerne om at «en sunn teologi om sex må begynne med en balansert teologi om kropp». Så spurte han: «Hvordan er din teologi om kroppen?».

Han påpekte at etter at Jesus fór tilbake til himmelen, oppstod det en trend i tenkningen om Gud. Påvirket av gresk filosofi begynte kristne ledere å si ting som dette: En god Gud vil ikke ha noe med ond materie å gjøre.

I denne tankegangen var det himmelske riket, ideenes verden, godt, mens det jordiske var ondt. Denne holdningen gikk så langt at da Origenes leste tekster som den i Matteus 19:9 «Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg!» tok han det bokstavelig og skar av seg en av testiklene. Hendelsen viser at «han hadde større iver enn eksegetisk evne», et sitat Duda tilskriver John Stott.

Denne motsetningen mellom det fysiske og det åndelige er ikke Bibelens teologi.

«Det var Gud som oppfant sex. Ikke fordi han gikk tom for gode ideer. Ikke på grunn av synd. Gud oppfant sex før synden», sa Duda til tilhørerne.

Et rom for nåde og helbredelse

I sabbatsprekenen fortalte Duda om en opplevelse fra sin pastortjeneste i Slovakia på begynnelsen av 1980-tallet. Han hadde blitt bedt av arbeidsgiveren sin om å snakke om seksualitet for en gruppe ungdommer en søndag formiddag. En eldre dame kom tilfeldigvis til møtet og så pastoren snakke om sex fra talestolen.

Damen sa: «Pastor Duda, jeg har mistet all respekt for deg som en åndelig mann. For Jakob sier at det ikke kan komme både søtt og salt vann fra samme kilde. Hvordan kan du snakke om åndelige spørsmål på sabbaten når du snakker om sex på søndagen?»

Duda ønsket å anerkjenne de ulike oppfatningene om sex. «Hvordan kan vi forene Bibelens verden og vårt åndelige liv med kulturen vi lever i?», spurte han.

«Vi må snakke om dette fordi vi lever i en kultur der sex er målestokken som alt annet måles etter», sa Duda. «Tenkende mennesker søker Guds vei når det gjelder hvordan vi skal leve i dette samfunnet, hvordan vi skal forholde oss til disse spørsmålene og hva Gud sier i Bibelen om seksualitet.»

«Måtte denne [konferansen] være et sted hvor dere kan oppleve nåde og helbredelse, hvor dere kan oppleve forvandling og hellighet.»

I sin preken tok Duda for seg tre spørsmål:

  1. Hva sier Bibelen om sex?
  2. Hva sier kulturen vår om sex?
  3. Hvordan kan tenkende mennesker forholde seg til disse to på en konstruktiv måte?

Motstridende fortellinger om sex

Duda forankret den bibelske læren i den måten Paulus tok opp spørsmålet om sex da han skrev til menigheten i Korint, en by med 100 000 innbyggere, der tusen tempelprostituerte bidro til dyrkingen av sexgudinnen Afrodite. «Korint var et synonym for umoralsk livsstil», sa Duda. Paulus kjente menigheten i Korint, og han kjente kulturen de levde i.

Apostelen hadde med seg et nytt budskap til byen. Et evangelium. Budskapet om Jesus. Et budskap om radikal kjærlighet der barn var viktige, og kvinner var forbilder i tro. Et nytt samfunn ble født. «Paulus måtte snakke om hva kulturen sa om livet og hva Jesus sier om livet», forklarte Duda.

Til menigheten i denne kulturen ga Paulus et kristent perspektiv på noen av tidens slagord (1 Kor 6:12-20). Paulus snakket om hva menigheten hans sto overfor, og han siterte byens populære ordtak (som moderne oversettelser viser med anførselstegn, men som er vanskeligere å få øye på i eldre oversettelser). Han påpekte at «Ja, dere kan gjøre hva dere vil, men ikke alt kommer til å være til nytte.»

Paulus minner folkene sine om et grunnleggende faktum i den kristne erfaringen: «Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd» (1 Kor 6:11). Denne erfaringen har dyptgripende konsekvenser for kristne. «Bruk da kroppen til Guds ære!» (1 Kor 6:20).

Dette er høyst relevant for troende i vestlige samfunn, der fortellingen er at man ikke er et helt menneske uten et tilfredsstillende seksualliv. I vårt samfunn blir sex enten guddommeliggjort og tilbedt, eller så blir det skjelt ut og sett på som noe ondt. «Vi lever i en verden med motstridende fortellinger om sex», sa Duda og pekte på hvor mange som opplever den mørke siden av sex. Svært mange blir eksponert for pornografi, og et svimlende antall kvinner lever med smerter og sår etter seksuelle krenkelser.

«Den korintiske tanken om at vi kan skille våre åndelige valg fra våre fysiske valg var ikke sann den gangen, og den er ikke sann nå», sa Duda.

En variert meny

Kongressarrangørene ønsket å legge til rette for en åpen samtale om seksualitet som anerkjente både nyansene og kompleksiteten i temaet. Heidi Ranvik Jensen, psykiater og leder for Syvendedags Adventistkirkens Helsearbeiderforening (SAHA), sa i et intervju at «i vår adventistiske tradisjon har helse vært en sterk komponent. Seksuell helse har imidlertid ikke fått den samme oppmerksomheten, og det ønsket vi å gjøre noe med.»

Hun nevnte også at «vi trenger å utvide vår teologiske forståelse med kunnskap fra medisin, psykologi og grunnleggende relasjonell forståelse.»

Disse målene ble til fulle oppfylt av kongressens foredragsholdere. I tillegg til åtte plenumssesjoner kunne deltakerne velge mellom totalt 13 parallellsesjoner fordelt på tre tidsbolker. Temaene spente fra «Forståelse og håndtering av renhetskulturen» ved Kristine Banggren Gripsgård, journalist i Vårt Land, til «Bruk av Bibelen og andre verktøy for å utforske seksuelle spørsmål med unge mennesker» ved Karen Holford, leder for familiearbeidet i Transeuropeisk divisjon. To av de parallelle sesjonene handlet om LHBTQ+-seksualitet. Torben Bergland, assisterende direktør for helsearbeid ved Generalkonferansen, og Helgi Jónsson, psykiater fra Island, presenterte «Biological and Psychological Perspectives on LGBTQ+». David-Kingsley Kendel, lærer fra Norge, holdt foredraget «Seventh-gay Adventist? The Quest for a Positive Identity as Gay in the Seventh-day Adventist Church”. Hvert av disse 13 foredragene fortjener en egen artikkel.

På høy tid å snakke ærlig om sex

Anne Louise Skoland er sykepleier og jobber som leder for Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep. Hun syntes de faktabaserte foredragene var svært interessante.

«Jeg er imponert over kvaliteten på programmet og viljen til å ta opp temaer vi vanligvis synes det er vanskelig å snakke om», sa hun.

Lederen for kvinnearbeidet i Intereuropeisk divisjon, Dagmar Dorn, er utdannet jordmor. Hun påpekte at adventister har et helhetlig perspektiv, men at de ofte forsømmer temaet seksualitet. «Det er på tide at vi snakker ærlig og autentisk om seksualitet til både unge og eldre», sa hun.

«Det er virkelig spennende å se så mange mennesker komme til en kongress om seksualitet», sa Karen Holford, leder for familiearbeidet i Transeuropeisk divisjon.

Angela Togea, lege fra Norge, tok med seg mange nye tanker og spørsmål fra konferansen. For henne var en av de viktigste erfaringene behovet for å møte alle på en ikke-dømmende måte.

Annika Jensen Dunseth, som er allmennpraktiserende lege, var imponert over den fine og gjennomtenkte måten temaet ble behandlet på under konferansen.

Tilbake til nyhetsarkiv