Meny
Lukk
Fra venstre: Daniel Saltnes, Helge Giesebrecht og Reuben Harral. Premierenervene var borte, og formidlingsgleden satt i smilene.
Foto: Nina Myrdal

Skolegudstjeneste i Tyrifjord Adventistkirke

Påskebudskapet, slik moderne reportere ville ha sagt det.

Det er en egen stemning når man kommer inn i en Adventistkirke før en skolegudstjeneste. Det er mange barnestemmer, barn med kostyme og spente foreldre. De ansatte ved skolen svirrer rundt og det er vanligvis også noen kulisser på plattformen. Slik var det også i Adventistkirken på Tyrifjord 30. mars. Elever og lærere fra Tyrifjord barne- og ungdomsskole skulle, for andre gang dette skoleåret, ha en skolegudstjeneste. Første gang var for Hønefoss Adventistkirke to uker tidligere. Det vil si at elevene ikke hadde premierenerver, men heller gru-gledet seg eller gle-gruet seg nok litt. Jeg snakket med tre av dem før programmet skulle begynne: Daniel Saltnes, Helge Giesebrecht og Reuben Harral. De virket ikke nervøse i det hele tatt, men fortalte stolt hvilken rolle de skulle spille i programmet. Daniel skulle spille Pilatus, Helge fange i fengslet der Jesus var og Reuben Judas. Elevene som satt  på benkene lenger bak, fingret med manus og virket mer nervøse.

Før gudstjenesten startet, fortalte menighetens pastor, Claes Lundström meg at det var flott med alle elevene og foreldrene deres som kom til skolegudstjenesten. Han fortsatte med å si at det alltid er hyggelig når barn bidrar til gudstjenesten og når kirka er full. Pastoren smilte stort og ga tydelig uttrykk for at slike program var noe menigheten satte pris på.

I begynnelsen av gudstjenesten fortalte en av lærerne fra skolen, Kjersti Giesebrecht, at programmet skulle handle om det meste sentrale i kristentroen, nemlig at Jesus døde, men stod opp igjen og lever. Videre sa hun at vi gjennom programmet ville bli tatt med gjennom hendelsene i påskefortellingen, for at vi skulle få tillit til at oppstandelsen virkelig fant sted. Deretter leste hun et lengre utdrag fra Bibelen som ble avsluttet med disse ordene fra 1 Korinterne 15:54b-55: «Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?»

Så var elevene i gang. Det var gjort et spennende grep for å få fortellingen fram. Hele gudstjenesten var en TV-reportasje fra TV-7 Alltid Nyheter, som var i aksjon under påskeuka for 2 000 år siden. Nyhetsankeret startet med å si: «Liket hans ser ut til å ha blitt stjålet!» Deretter ble vi tatt med gjennom fortellingen fra Jesus ble tatt til fange i Getsemane og fram til hans oppstandelse. Reporteren fra nyhetskanalen intervjuet alle de sentrale personene i fortellingen, og nyhetsankeret hentet inn en ekspertkommentator som kom med noen teologiske betraktninger mot slutten av nyhetssendingen.

Fra venstre: Kjersti Giesebrecht, Susan Ursett (rektor). Begge gledet seg over at elevene hadde blitt kjent med betydningen av Jesu oppstandelse. Foto: Nina Myrdal.

Det var god kvalitet på alt i programmet. Stemmebruk og innlevelse var på topp. Korsang og annen musikk var til stor glede. Det så også ut til at skolen hadde klart å involvere omtrent alle de 44 elevene i skolegudstjenesten. Selv satte jeg ekstra pris på at fortellingen også ble fortalt med litt humor; f.eks.: de store sterke soldatene som ble spilt av små søte jenter. De forklarte at Jesus var blitt stjålet fra graven, men forsnakket seg. Når reporteren fulgte opp med kritiske spørsmål kom mer og mer av sannheten fram. Eller når teologkommentatoren ble intervjuet og forklarte om påskens opprinnelse, utgangen fra Egypt, og sa at Farao måtte bite i sjøgresset.

Publikum klappet når gudstjenesten var slutt og da jeg beveget meg mot utgangen hørte jeg mange positive og gode kommentarer. Jeg stoppet opp for å snakke med en stolt bestemor, Karen-Anna Westerlund Hogganvik, hun har tre barnebarn som deltok i programmet. Da jeg spurte om hun likte programmet, svarte hun umiddelbart ja. Hun håpet at det fantes videopptak. Dette var kjernen i det kristne budskapet og hun hadde lyst til å vise skolegudstjenesten til kvinnemisjonsgruppen blant naboer, som hun går i. Videre var hun opptatt av at programmet hadde høy kvalitet når det gjaldt alt fra kostymer, sang og musikk og til god stemmebruk. Hun berømmet lærerne som hadde klart å inkludere alle elevene i en vel gjennomført gudstjeneste.

Jeg stoppet opp ved eleven som hadde vært nyhetsreporter i programmet, Håkon Giesebrecht, han forklarte at det hadde vært gøy å jobbe med programmet. Da jeg spurte rektor ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole, Susan Ursett, om de hadde øvd mye sammen med elevene, ønsket hun ikke å fokusere på det. Både hun og læreren Kjersti Giesebrecht, var mye mer opptatt av virkningen programmet hadde hatt på elevene. Ved å jobbe med bibelfortellingen på denne måten, hadde elevene blitt ordentlig kjent med betydningen av oppstandelsen. Det merket de da elevene kom med både kommentarer og spørsmål etter forrige framførelse.

En del av læreplanen på Adventistgrunnskolene er at elevene skal bidra til eller lage et skolegudstjenesteprogram, disse framføres som regel i en av menighetene som står bak skolen. Elevene får på denne måten verdifull erfaring med å framføre eller presentere noe for et publikum.

Dersom du vil vite mer om Adventistkirkens skolearbeid, kan du kontakte kirkens skoleavdeling her. Om du bor i nærheten av Tyrifjord barne- og ungdomsskole, og ønsker mer informasjon om deres tilbud, ta kontakt med skolen og skolens rektor på deres webside!

Tilbake til nyhetsarkiv