Lukk
Nina Myrdal (t.v.), rektor ved Tyrifjord videregående skole, og Morten Fjelmberg, økonomisjef, er svært fornøyde med søkningen til Vg1 for skoleåret 2024/25.
Foto: Christer Andvik / Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Skynd deg hvis du vil begynne på TVS

Tyrifjord videregående skole merker en markant økning av søkere til Vg1. Nesten dobbelt så mange som i fjor får tilbud om studieplass for studiespesialisering Vg1 ved TVS.

Den populære internatskolen ved Tyrifjorden i Hole kommune har nettopp hatt opptaksmøte. Sammenlignet med i fjor er det dobbelt så mange på Vg1 som får tilbud om plass i internatet.

– Det er få ledige plasser til studiespesialisering Vg1, forteller rektor ved skolen, Nina Myrdal. Hun gleder seg over den store søkningen.

Også blant dagelevene er det en betydelig økning av søkere sammenlignet med elevene som begynte i 2023. Rektor forteller at det var mange elever på besøk da skolen hadde åpen dag i januar for elever fra kommunene som ligger i nærheten.

Årsaken til den store økningen i søkere kan ikke bare forklares med elevdemografi. Det faktum at det er flere personer som ble født i 2005 enn i 2004 kan være noe av forklaringen, men ikke hele.

Godt læringsmiljø

Den viktigste årsaken til økt søkning er trolig det gode læringsmiljøet Tyrifjord videregående skole er kjent for. Elevene ved TVS er stort sett godt motiverte til å lære. De får dessuten svært god oppfølging av lærerne ved skolen. De har ord på seg for å ta personlig interesse i at den enkelte eleven skal lykkes.

Morten Fjelmberg er skolens økonomisjef. I opptaksprosessen har han merket seg at det er et høyt karaktersnitt blant dem som har søkt.

– Det tyder på at det kan bli et svært godt læringsmiljø til høsten, sier han.

Hold fast på plassen

Tyrifjord videregående skole går nå i gang med å sende ut tilbud om studieplass til alle de 61 elevene på studiespesialisering Vg1 det gjelder. I tillegg kommer de som får tilbud om plass på studieretningen helse- og oppvekstfag, samt elektro og datateknologi.

Skolens ledelse og ansatte gleder seg til å møte nye ungdommer ved skolestart til høsten.

På grunn av den høye søkningen til skolen i år, er det viktig å holde fast på plassen man har fått tildelt. Spesielt gjelder det de som har fått tilbud om plass på studiespesialisering.

– Hvis du vil gå på Tyrifjord videregående skole til høsten, må du holde fast på plassen du har fått, sier rektor Nina Myrdal.

Tilbake til nyhetsarkiv