Lukk
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Smittevernveileder for SDA-menigheter i Norge

Revidert 24.03.2021.

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak.

Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

Vi vil først minne om de grunnleggende rådene om å holde avstand, holde hendene rene, holde seg hjemme når man er syk, og begrense antallet mennesker man møter fysisk.

DNU forholder seg til de nasjonale retningslinjene fra regjeringen. Vi forventer at de lokale menighetene utviser respekt for og gjør seg kjent med landsdekkende samt lokale smittevernregler og anbefalinger. Dette er menighetsstyrets ansvar.

Syvendedags Adventistkirken er bekymret for mennesker i vanskelige livssituasjoner. Kirkens omsorgsarbeid tar ikke pause. Kontakt med det enkelte mennesket er en viktig del av kirkens oppgaver i en krisetid.

Vi har som menighet samfunnsansvar som en av våre grunnverdier, og samfunnsansvar viser vi ved å ta hensyn til hverandre i en vanskelig tid. Det lokale digitale tilbudet blir derfor fortsatt viktig.

Nytt fra 23. mars:

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

I tråd med regjeringens uttalelse den 23. mars, anbefaler Syvendedags Adventistkirken DNU og distriktene at alle planlagte arrangementer avlyses i tidsrom mellom 25. mars og 12 april. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

 • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
  • Munnbind brukes når man er i bevegelse.
  • Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.
  • Generelle smittevernregler gjelder fortsatt. Dette vil fremdeles bety å holde avstand, registrering og bilde av tilstedeværende (smittesporing) ved et arrangement, og at deltakere går direkte ut etter at arrangementet er ferdig, og ikke samles i tettere grupper enn at avstands regler overholdes.
 • Utendørs tillates inntil 50 personer på arrangementer.
 • Det er tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.

Det er fortsatt skjerpede regler i flere kommuner hvor smittesituasjonen krever det. Det er derfor viktig at lokale kirker og menigheter følger med på og innretter seg etter lokale reguleringer og tiltak. Kommunale myndigheter har ikke anledning til å innføre regler som er mer liberale enn de nasjonale reglene, bare motsatt (jfr. covid-19 forskriftene §5a-d)

Linker til plakater som kan være nyttig:

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/hold-avstand.er-ikke-det-mulig-bruk-munnbind/Munnbind%20-%20norsk.pdf/_/attachment/inline/d7cdd67c-1284-4350-9c9f-2c888524b2fa:ebd983fb49c4a9871132981665be1cf7a65e9fae/Munnbind%20-%20norsk.pdf

https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/vaner-som-forebygger-smitte/Vaner%20som%20forebygger%20smitte%20-%20bokm%C3%A5l.pdf/_/attachment/inline/b95326ea-3434-44bc-96fc-3590ca3d0346:fb5ccf10f537c73dfbfd14eab0dbbd1af4c43dd8/Vaner%20som%20forebygger%20smitte%20-%20bokm%C3%A5l.pdf

Siste informasjon fra regjeringen:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

 Den norske kirke:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/anbefaler%20%C3%A5%20ikke%20arrangere%20gudstjenester%20som%20planlagt/

Tilbake til nyhetsarkiv