Meny
Lukk
Familien Kvinge stod for svelene under markedsdagen på Skarslia. Siste svele ble auksjonert bort og ble solgt for 2.000 kroner. F.v.: Rober Kvinge, Ragnhild Kvinge (svigerdatter), Lynn Kvinge, Reidar Kvinge og Hans Inge Birkenes (svigersønn).
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Sommerstevnet på Skarslia en stor suksess

Både voksne og barn storkoste seg med «all inclusive» på fjellet.

De 200 deltakerne på Sommerstevnet for barnefamilier hadde en fantastisk uke på Skarslia høyfjellshotell i Ål kommune. Arrangementet ble flyttet dit fordi eierne av det vanlige stevnestedet, ikke ønsket å ha arrangementet der i år på grunn av smittesituasjonen. Medarbeiderne i barne- og familieavdelingen hadde gjort en kjempejobb for å lage et stevne som fungerte godt innenfor de begrensningene som smittevernreglene satte.

Kommuneoverlegen i Ål var tydelig på at arrangementet var innenfor gjeldende regler, men sa samtidig at de holdt pusten både med tanke på Adventistkirkens arrangement og andre arrangement i kommunen. Nå vet vi fasiten. Sommerstevnet ble avviklet uten smitte. Det takker vi Gud for.

Smittevernhensyn gjorde at tre aldersgrupper med barn og de voksne hadde møter hver for seg. Barna var aldri til stede på de voksnes møter. Dermed var kontakten mellom gruppene redusert så mye det var mulig.

Skarslia hotell drives vanligvis kun i vintersesongen, da hotellet fylles med danske skiturister som bruker alpinanlegget like i nærheten. Hotellet er ganske slitt, men det fungerte godt som stevnehotell. Selvsagt blir et sommerstevne på et hotell noe annet enn et stevne med campingliv, men deltakerne på Skarslia var veldig fornøyde både med muligheten til å møtes igjen etter 18 måneder med pandemi og avlyst stevne i fjor.

Fordi hotellet byr på bedre fasiliteter enn campinglivet, var det også noen deltakere som var på sommerstevne for første gang. Det var definitivt ingen sure miner for at vi fikk alle tre måltidene servert av de eminente kokkene Kristin og Helge Cederstrøm. Menyen var vel kjent for erfarne stevnedeltakere. Dermed var noen tradisjoner godt ivaretatt.

Program for barn

Fra klokken 10.30 til 12.30 var det program i tre forskjellige grupper for barn. Der var det bibelundervisning tilpasset alderstrinnene, inspirerende sanger og spennende aktiviteter. «De gale professorene» hadde et generasjonsskifte i år. Nina og Håvard Bergene har hatt den rollen i mange år, og barna har vært superbegeistret. I år var det deres datter Eila Bergene, som sammen med sin venninne, Hilja Fønnebø, stod for de spennende eksperimentene.

Apostlenes gjerninger

De voksnes møter tok utgangspunkt i de trosbyggende historiene i Apostlenes Gjerninger. Arne-Kristian Andersen, pastor i Bergen, og Finn og Anett Andersen, pastorpar på Sørlandet, delte på møtene morgen og kveld.

Ved et av møtene talte Finn Andersen om den dramatiske omvendelseserfaringen til Paulus og hvordan Ananias ble bedt om å gå til mannen som var kjent som de kristnes mest innbitte forfølger. Ananias uttrykte noen bekymringer for hvordan det skulle gå. Finn kalte det for «kvalitetssikring» og sa: «Jesus tillater at vi stiller noen spørsmål når Gud kaller oss til oppdrag.»

«Bare Guds nåde kan holde menigheten samlet», sa Anett Andersen som en av poengene å ta med seg fra historien i Apostlenes gjerninger 21 om Paulus som møter kulturelle motsetninger i Jerusalem etter at han kom tilbake fra sin tredje misjonsreise.

Arne-Kristian Andersen sammenlignet evangeliseringsmetoden Paulus benyttet seg av på to helt ulike steder, Berøa og Aten. I Berøa var folket god kjent med de hellige skrifter og gransket dem daglig for å se om det Paulus forkynte, stemte med Skriften. På Areopagos i Aten var fremgangsmåten ganske annerledes. «Vi som kirke må se hvor vi er når vi evangeliserer. Vi må til enhver tid omstille oss til vårt publikum», sa Arne-Kristian.

Det var også seminarer for de voksne hver dag. Harald Giesebrecht underviste om ni forskjellige måter å være sammen med Jesus på. Frida Reierson Pascoe hadde kurs om forskjellige aktiviteter for å bryte isen i grupper og bygge gode samhold, mens Gry Beate Marley ga gode råd om trosformidling til barn og unge. Disse tre var endagskurs.

De tre englers budskap

Tor Tjeransen hadde et kurs over fire dager der han underviste om de tre englers budskap slik de første adventistene forstod dem. Begrepet de tre englers budskap er svært karakteristisk for vår menighet, men kunnskapsnivået om hva de tre englers budskap er, varierer kraftig blant adventister. Kurset tok utgangspunkt i hvordan Ellen G. White fremstiller temaene i boken Mot historiens klimaks.

I den boken er det tydelig at den første engels budskap dreier seg om forkynnelsen av Jesu gjenkomst slik det ble gjort i 1843-44. Den annen engels budskap ble av de første adventistene tidfestet til 1844 da mange kirkesamfunn i Amerika avviste forkynnelsen om Jesu snare komme. Den tredje engels budskap er spesielt knyttet til frasen «de som holder seg til Guds bud» i Åpenbaringen 14:12, og viser til forkynnelsen av den sjuende dag som Guds sabbatsdag.

Etter generalforsamlingen i Minneapolis i 1888 ble også rettferdiggjørelse ved tro inkludert som en del av den tredje engels budskap. Ellen G. White fikk i kjølvannet av generalforsamlingen spørsmål om rettferdiggjørelse ved tro hørte med i den tredje engels budskap. Da svarte hun: «Det er i sannhet den tredje engels budskap.»

Markedsdag med godt resultat

Tradisjonen tro var det markedsdag på torsdag med salg og aktiviteter til inntekt for ADRAs prosjekter. Mange var nok spente på hvordan resultatet kom til å bli, tatt i betraktning at Sommerstevnet avdeling Skarslia og avdeling TVS hadde om lag 2/3 av det antall deltakere vi normalt har på et sommerstevne i Telemark.

Resultatet gikk over all forventning. Sammenlagt resultat for markedsdagen på Tyrifjord og Skarslia ble på over kr. 120.000 for årets prosjekter i Hjelpeaksjonen.

Tilbake til nyhetsarkiv