Meny
Lukk
Hope Channel trekker seg nå ut av samarbeidet med TV Visjon Norge, og dermed også ut av satelitteknologien.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Stanser sendinger på TV Visjon Norge

Hope Channel slutter å sende på TV Visjon Norge 30. juni.

Ledelsen for Adventistkirken i Norge bestemte i slutten av mars å stanse sendingen av Hope Channels programmer på TV Visjon Norge.

– Det er de mange negative medieoppslagene rundt TV-kanalen som er foranledningen for beslutningen om å stanse sendingene på TV Visjon Norge, forklarer Tor Tjeransen, medieleder for Adventistkirken i Norge.

Tjeransen forteller at TV Visjon Norge hele tiden har vist en raus holdning overfor Adventistkirken til tross for betydelige teologiske forskjeller.

– Vi har satt stor pris på den rausheten TV Visjon Norge har vist oss gjennom de 17 årene Hope Channels programmer har blitt sendt på kanalen. Men den gjentatte negative oppmerksomheten rundt kanalen har ført til at vi velger å avslutte samarbeidet, sier Tjeransen.

Adventistkirken og Hope Channel begynte samarbeidet med TV Visjon Norge da kanalen ble etablert i 2003. Den gangen var TV Visjon Norge det eneste reelle alternativet for distribusjon av Adventistkirkens TV programmer. I mange år har TV Visjon Norge sendt Hope Channels programmer uten kostnad for Adventistkirken. Avtalen med TV Visjon Norge innebærer at det er en oppsigelsesfrist på tre måneder.

– Hope Channel har hatt sendinger en time daglig, seks dager i uken, på TV Visjon Norge. Det er åpenbart at det ikke er gjort i en håndvending å legge om sendeskjemaet, og i TV-bransjen legges det langsiktige planer der sendeskjemaene fastsettes og publiseres lang tid i forveien. Det er viktig for Adventistkirken å tre ut av samarbeidet med TV Visjon Norge på en ryddig måte. Derfor vil sendingene våre fortsette på kanalen til utgangen av juni, forteller Tjeransen.

Beslutningen om å stanse sendingene på TV Visjon Norge vil bli møtt med to helt ulike reaksjoner. Noen vil være fornøyd med at Adventistkirken ikke lenger assosieres med de oppslagene som har kommet rundt TV Visjon Norge de senere årene, mens andre vil bli skuffet over at de ikke lenger kan se Hope Channels programmer på satellittfjernsyn.

– Adventistkirken har nådd et stort publikum gjennom sendingene på TV Visjon Norge, og til tross for utvikling bort fra lineær TV i retning av mer «on demand», vil det bli svært krevende for Hope Channel å nå et like stort publikum som man har nådd via TV Visjon Norge.

I mange år har Adventistkirken i Norge samarbeidet tett med svenske LifeStyleTV, som eies av en stiftelse etablert av adventister. LifeStyleTV gikk høsten 2019 bort fra sendinger via satellitt til utelukkende å tilby programmene via Internett.

– Dette betyr at seere som har vært vant til å få Hope Channels programmer via satellitt, nå må bytte teknologi for å kunne se programmene våre. Corona-krisen har ført til at mye ny teknologi er tatt i bruk i rekordfart. Kanskje noen av disse erfaringene kan være en hjelp for dem som nå må omstille seg for å se våre programmer, sier Tjeransen.

Hope Channels programmer er alltid tilgjengelig direkte fra Hope Channels egen hjemmeside. Der kan man strømme programmene når man selv måtte ønske. Programmene sendes også på LifeStyleTVs programutvalg.

– Vi håper at publikum fortsatt vil finne fram til Hope Channels gode kristne programmer, sier Tjeransen.

Tilbake til nyhetsarkiv