Meny
Lukk
Foto: princessdlaf/iStock

Tienden i 2022 sammenlignet med tienden i 2021

Takk til alle for trofasthet og støtte til Guds verk.

Under vises oversikten over tiendeinngangen per 31. oktober 2022, sammenliknet med samme periode i 2021. Oversikten viser en liten økning på 0,78% på landsbasis. Det er en del lavere enn gjennomsnitts-utviklingen i lønn og pensjon, som har vært 4,1%, hvis man sammenlikner 3. kvartal 2022 med samme periode i 2021. Tiendeøkningen i 2021, sammenliknet med 2020 var på 4,03 %.

Oversikten viser en større nedgang i tienden i NND, som er hovedgrunnen til den svake oppgangen totalt så langt i 2022. Det kan være mange årsaker til dette (flyttinger, pensjonering, større engangsinnbetalinger i 2021 osv.). Distriktsleder kjenner ikke til noen spesielle utfordringer menigheter i Nord, som kan være årsaken til dette. Vi kan se om dette «retter seg noe opp» i løpet av de siste månedene i 2022.

I løpet av 2022 har vi gjennomført en større prosess med å implementere nytt medlems- og giversystem, CORNERSTONE. Ved slike omlegginger så blir det ofte endringer vedrørende rapportering, i forhold til tidligere. Sammenlikningen totalt for unionen og for distriktene er som før, mens sammenlikningsgrunnlaget per menighet er endret. Grunnen til dette er at tiende mottatt fra personer som ikke har sitt medlemskap i en lokal menighet i Norge, blir nå registrert på distriktene (kode 1011 (ØND), 1012 (VND) og 1013 (NND)). Prosessene er automatisert slik at tiendeinnbetalingen fra medlemmer i lokale menigheter i Norge blir registrert på den menighet og distrikt vedkommende tilhører. I lys av dette vil sammenlikningsgrunnlaget per menighet mellom 2022 og 2021 ikke være helt sammenliknbart med fjoråret. Fra og med 2023 vil vi få et helt sammenliknbart bilde igjen. Det er ønskelig og viktig menighetene forsøker å få flest mulig medlemmer til å flytte sine menighetsbrev til den lokale menigheten hvor vedkommende bor/får sine pastorale tjenester. Dette gjelder ikke minst personer som har flyttet til Norge fra utlandet.

I 2022 har arbeidet i de lokale menighetene tatt seg opp igjen etter nedstengningene i løpet av COVID-pandemien i 2020/2021, og stevner, treff, årsmøter og generalforsamlinger har vært gjennomført. Flere menigheter har hatt offentlige virksomheter i høst og andre planlegger virksomheter og andre aktiviteter på nyåret. Mange medlemmer og grener av vår virksomhet har engasjert seg for mennesker i nød, som trenger hjelp og støtte på grunn av krigen i UKRAINA. Flere menigheter har etablert lokale ADRA-lag til for denne grenen av arbeidet. Det er godt å se at Adventistkirkens arbeid er godt i gang igjen etter nedstengningen.

Takk for alt det gode arbeid du gjør for Guds verk. Takk for medlemmenes trofasthet i form av tiende og gaver.

Tilbake til nyhetsarkiv