Lukk
Foto: ADRA

Ukraina-krisen 2 år etter

Mens krigen i Ukraina raser videre og etterlater seg spor av død og ødeleggelse, opplever utallige ukrainere å ha blitt drevet på flukt, få hjemmene sine ødelagt og livene sine knust.

Blant dem er Alla Turovets, en eldre kvinne fra Bucha-distriktet i Kiev-regionen som mistet hjemmet sitt.  «Alt brant ned. Det er ingenting igjen, alt brant helt ned til grunnmuren! Her kan jeg ikke bo», forteller hun og peker på restene av det en gang så kjære hjemmet sitt.

For Alla, og mange med henne, virker drømmen om et varmt og trygt tilfluktssted fjernt i krigens kaos. Å bo i provisoriske boliger – et telt om sommeren og et slags skur om vinteren – gir liten lindring fra den bitende kulden. «Vi må jo bo et sted», forklarer Alla, samtidig som hun forteller om familiens utfordringer. Tre av familiemedlemmene hennes har nedsatt funksjonsevne, og de lever på sosialhjelp og hennes beskjedne pensjon.

I mars 2022 eskalerte krigen i Ukraina. Dette førte til en masseflukt av ukrainere på flukt fra vold og ustabilitet. ADRA (Adventistsamfunnets utviklings- og nødhjelpsorganisasjon) mobiliserte ressurser og nettverk over hele Europa for å gi nødvendig hjelp og støtte til de som ble drevet på flukt av krisen, både i Ukraina og i andre land.

Tilbakeblikk

Når vi nå markerer toårsdagen for den pågående konflikten, er det grunn til å reflektere over den humanitære innsatsen som ADRA og partnerne har gjort, og veien videre.

Thomas Petracek, programsjef ved ADRAs regionalkontor i Europa, husker tilbake:

«Vi sto på grensen mellom Slovakia og Ukraina da tusenvis av flyktninger passerte grensa, kun med sine viktigste eiendeler i små kofferter eller ryggsekker. Kvinner holdt barna i hendene eller armene, eldre støttet hverandre. Alle var slitne, utmattede og kalde på grunn av minusgradene, men glade for å ha kommet i sikkerhet. Vi inviterte mange inn i ADRAs telt og ga dem et varmt sted å være, mat, tepper og et sted å hvile. Dette var begynnelsen på en lang odyssé for flyktningene, men også for hundrevis av ADRA-medarbeidere og frivillige som daglig beskyttet og støttet dem. Det var mange utfordringer, men også fine historier som gir håp. La oss aldri glemme at vi er mennesker som trenger hverandre i gode og vanskelige dager. Denne reisen fortsetter.»

To år senere har vi lært mye. Kontorene våre har videreutviklet ekspertise innen nødhjelp, psykososial støtte, beskyttelse og kontantoverføringer. Kontorer over hele Europa har utarbeidet eller revidert beredskapsplaner for å være forberedt på fremtidige krisescenarier og å kunne reagere raskt.

Veien videre

Når vi reflekterer over ADRAs kollektive innsats for å støtte ukrainske flyktninger på tvers av ulike sektorer, er det tydelig at den har hatt stor betydning.

FNs høykommissær for flyktninger Filippo Grandi minner oss om at krisen vedvarer, og at behovet for støtte fortsatt er nødvendig. I forbindelse med felles lansering av Ukrainas humanitære behovs- og responsplan og den regionale responsplanen for flyktninger i Ukraina for 2024 på UNwebTV, understreket han: «La oss ikke glemme denne krisen. Denne volatiliteten er bokstavelig talt drepende.»

 Joao Martins, leder for ADRA Europa, påpeker:

«I neste omgang ønsker vi å samarbeide tett med kirker over hele Europa for å lage «katastrofeklare kirker». Faktisk var samarbeidet med adventistkirkene og deres frivillige en av de viktigste faktorene for at ADRA kunne oppskalere hjelpen så raskt.

Dette har bare vært mulig takket være vårt nettverk av støttespillere – enten det er frivillige, givere eller fagfolk. Takk til hver og en av dere!»

Alle barn på skolen!

Når vi ser på statistikken over ukrainske flyktninger, ser vi at bare 50 % av barna går på skole på heltid. Kun 50 % av ukrainere i arbeidsfør alder har mulighet til å jobbe. ADRA har understreket viktigheten av utdanning for alle barn i sin globale kampanje Alle barn. I alle land. På skolen. Dette er også svært viktig for barn på flukt og internt fordrevne.

Samtidig som vi bekrefter vår forpliktelse til å hjelpe mennesker på flukt, slik som som Alla, planlegger vi også å styrke prosjektaktivitetene våre innen utdanningssektoren for å støtte barn og unge som er rammet av krigen, slik at de får tilgang til kvalitetsutdanning og ikke blir hengende etter.

Takk for at dere står sammen med oss og alle som er rammet av krisen i Ukraina. Det er fortsatt mye å gjøre for å være til velsignelse for dem som lider – i Ukraina og der du bor.

Tilbake til nyhetsarkiv