Lukk

Urettferdighet med enormt omfang

Det er uakseptabelt at mennesker lever i slaverilignende forhold.

Denne uken markerer trossamfunn over hele landet Global Uke for å gi et bidrag til å bekjempe moderne slaveri. Syvendedags Adventistkirken og ADRA er aktive partnere i å belyse og bekjempe en av vår tids store sosiale problemer.

Du kan bidra til å belyse problemet ved å like og dele postene på Adventistkirkens Facebookside.

Moderne slaveri er en av vår tids største globale rettferdighetsutfordringer. Den utgjør alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter. I sin rapport fra 2022 anslår ILO (FNs arbeidsorganisasjon), IOM (FNs organisasjon for migrasjon) og Walk Free at nær 50 millioner mennesker lever i slaverilignende og grov utnyttelse. 27.5 millioner av disse utnyttes til tvangsarbeid – herunder 6.3 millioner i tvang til seksuelle formål – mens 22 millioner lever i tvangsekteskap. Se oppsummering om globalt omfang HER

Omfanget av moderne slaveri har økt kraftig – med 10 millioner de siste fem årene. Økningen tilskrives særlig korona-pandemien med millioner av tapte arbeidsplasser; Ukraina-krigen som blant annet har ført med seg økte levekostnader for svært mange mennesker, og sist, men ikke minst tapt livsgrunnlag på grunn av klimaendringer.

En av fire av de som utnyttes, er barn. Nærmere tre av fire er kvinner eller jenter. Mangel på likestilling og kjønnsbasert vold er derfor en viktig del av bildet. (Mer her om Kjønnsbasert vold). Mange menn og gutter utnyttes også, særlig til tvangsarbeid.

Menneskehandel og moderne slaveri forekommer også i Norge. Vi ser jevnlige medieoppslag om underbetalte, overarbeidde eller på annen måte utnyttede arbeidstakere på norsk jord. Lenge har politiet registrert ca. 200-300 anmeldelser årlig, men dette gir ikke et representativt bilde. Det er enighet om at mørketallene er store. Noe av problemet er mangelfull rapportering og systemer for dette, at utsatte personer ikke våger å anmelde av frykt for represalier eller av mangel på tillit til politi og rettsvesen, at det er for svak koordinering mellom ulike offentlige instanser, at useriøse arbeidsgivere er gode på å finne smutthull, og at få menneskehandelsaker i Norge ender med rettskraftig dom. ILO hevder at kanskje opp mot 9 000 personer kan leve i slaverilignende utnyttelse i Norge, men det knytter seg stor usikkerhet til tallet. For mer om forholdene i Norge, se menneskertilsalgs.no.
Se også politiets orientering om menneskehandel.

Ressurser

Kort selvkjørende PowerPoint presentasjon.

Informasjonsfilm fra Global Uke.

Film du kan bruke på dine sosiale medier.

Tilbake til nyhetsarkiv