Lukk

Velkommen til Nordnorsk distrikt!

Aldo Ziko og familien tas imot i Harstad.

Under gudstjenesten sabbaten 6. januar ønsket Harstad menighet Aldo Ziko og familien velkommen til menigheten og byen. Saw Brown, menighetens forstander, takket for at familien har valgt å komme til Harstad og Nord-Norge. Blomsten de fikk representerer en varm velkomst til byen og menigheten.

Noen uker etter, sabbaten 27. januar, var det fellessabbat i Stokmarknes med medlemmer fra menighetene Bø, Harstad, Melbu og Sortland. Under gudstjenesten fikk familien Ziko blomster fra Bø og Sortland menigheter, og hele forsamlingen samlet seg rundt dem i forbønn for deres tjeneste i Vesterålen og Harstad. Gudstjenesten markerte også en milepæl for Aldo. Han hadde sin første tale på norsk.

Aldo Ziko er ny pastor i Harstad, Sortland og Bø. Familien Ziko er fra Albania, men arbeidet som frivillige misjonsarbeidere i Alta i fire år. I 2018 flyttet de til England der Aldo studerte ved Newbold College. Aldo har en bachelorgrad og en mastergrad i teologi fra Newbold.

Tilbake til nyhetsarkiv