Lukk
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Personvernerklæring

Alle er opptatt av at de elektroniske sporene vi legger igjen, håndteres på en ryddig måte. Les hvordan vi håndterer dine data.

Versjon 15. september 2022 (oppdateres jevnlig)

Alle er opptatt av at de elektroniske sporene vi legger igjen, håndteres på en ryddig måte. Les hvordan vi håndterer dine data.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Syvendedags Adventistkirken samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg informasjon om vår behandling av personopplysninger. Denne personvernerklæringen vil bli oppdatert ved behov.

Behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger er den til enhver tid valgte leder for Syvendedags Adventistkirken i Norge.

1. Når samler Syvendedags Adventistkirken inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss, for en av disse årsakene:

  • Du har meldt deg inn som medlem i Syvendedags Adventistkirken
  • Du har bedt om å bli registrert for skattefritak for gaver
  • Du har gitt en gave som registreres med personinformasjon (bank/elektroniske betalinger)
  • Du har meldt deg på et kurs eller et seminar
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i».

2. Dine rettigheter

Gjeldende lov gir deg en rekke rettigheter. Ta kontakt med oss på post.dnu@adventist.no dersom du har behov for hjelp med noe av det følgende.

Innsyn i egne opplysninger

Korrigering av personopplysninger

Sletting av personopplysninger

Dataportabilitet

Klage på vår behandling av personopplysninger

3. Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Webanalyse

Når du besøker www.adventist.no, bruker vi Google Analytics for å analysere den samlede bruken av nettsiden. Formålet med dette er å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Syvendedags Adventistkirken bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettsiden til å fungere.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser.

4. Hva registreres når du kontakter oss?

Telefon

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å administrere og drifte telefonisystemet samt gi deg den oppfølging du forventer.

E-post

Når du henvender deg til oss om saker som er arkivverdige, vil e-postkorrespondansen med deg bli lagret i vårt elektroniske arkivsystem.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) og f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, samt vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.

5. Opplysninger om ansatte og jobbsøkere

Ansatte

Syvendedags Adventistkirken behandler opplysninger om ansatte for å administrere lønn og arbeidsforhold. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent og skattekommune. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til arbeidstakers arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeidstakers arbeid.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon. Opplysningene hentes fra de ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer. Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger, og kan publiseres på våre nettsider.

Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem.

Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (det vil si at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert).