Lukk
Foto: Tor Tjeransen

Livsstil - Vi tror at Gud former oss

Som prinsipper, skisserer de ti bud et holistisk forhold til Gud, seg selv og til andre.

Fordi Gud viser hvordan vi skal leve, i stedet for bare å fortelle oss det, er Jesus vårt eksempel på hvordan Guds lov blir levendegjort. I motsetning til det å holde sabbat, vektla Jesus den sjuende dagen, sabbaten, som en dag til både hvile og fornyelse. Vi helligholder den ukentlige sabbaten ved å ta pause fra vårt daglige strev og profittjag, for å tjene og velsigne andre og gjøre godt. Sabbaten frigjør oss. Det gir oss tid til å hente oss inn, og fornye og forsterke forholdet til våre familier og til Gud.

Gud kaller oss til å være hans forvaltere, med det ansvar som følger av det. Gud betrodde jorden, dens ressurser og dens barn til oss. Snart kommer han tilbake. Vi må forvalte alt vi har på en god måte, enten det er tid, energi, våre kropper, miljøet, materielle ressurser og hverandre. Som kristne er vi ikke bare opptatt av våre egne interesser, men også det større bildet, slik at vi lever våre liv i harmoni med Guds planer.

Gud vil at vi skal leve holistisk og balansert; ta vare på kroppene våre, og utvikle hjernen og åndsevnene våre. I erkjennelsen av at Jesus gav sitt liv for å frelse oss ønsker vi å opphøye Gud i alle aspekter av våre liv. Når Den Hellige Ånd lever i oss, søker vi å løfte andre og på en praktisk måte vise Guds nåde gjennom våre handlinger og i våre relasjoner. Som vitner for Gud fremmer vi hans planer og prioriteringer i måten vi bruker vår tid, og konsumere bare det som bra for kropp og sinn.

Gud skapte oss i sitt bilde som mann og kvinne. Et livslangt heterofilt samliv i ekteskapet, er Guds plan for hvordan vi skal nyte fellesskap, intimitet og gjensidig støtte. Gud planla at barn skulle vokse opp i et miljø preget av kjærlighet og disiplin. Og selv om våre jordiske familier kan gå i stykker, kan alle være en del av Guds familie.