Lukk

Sabbatsskolen

07
jan
2023

1. Godt å være i Guds familie

Tekstene

Oversikt

Familien er det vanligste bilde på menigheten i Det nye testamente. Hver gang vi bruker ord som far, mor, søsken og barn, vekkes tanken på en familie. For de første kristne var menigheten som en stor familie. Våre tanker om «familien» rommer både gode, men også vanskeligere elementer. For noen mennesker er begrepet familie ødelagt. Hvordan er det mulig å håndtere både den ødelagte og den ideelle holdningen til ideen om Guds familie? Prøv å ha dette i bak-hodet når du leser denne ukens skriftsteder.

1 Joh 3

Rom 8,1-17

Matt 6,19-24

Matt 7,7-11

(Velg en tekst, les den – gjerne to ganger – og snakk så om noen av spørsmålene under)

Bakgrunn for teksten

Hva er den viktigste tanken du tar med deg fra det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig og problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et “trospunkt” fra teksten, hva ville det være?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

1 Joh 3  | Familiefølelser

Ikke noe er viktigere enn at medlemmene i Guds familie elsker hverandre – praktisk, jordnært og omsorgsfullt. Dramatiske bilder trekkes frem. Kain som ikke ville være sin brors vokter og endte opp med å bli sin brors morder. Vi aner litt av den hebraiske enten-eller måten å uttrykke seg på bak hele dette kapitlet. Storbyene i Romerriket var den gang fulle av arbeidssøkende fra landsbygda. Boforholdene var elendig. Det var alle mot alle og sykdom og nød. Folk var ensomme og isolert fra familiene sine. Å få komme inn i den kristne familien, der alle passet på alle og man elsket hverandre, var å gå fra død til liv på mer enn én måte.

Rom 8,1-17 | Storfamilien

Lovens mål hadde hele tiden vært å lede Guds folk til liv, og i Messias Jesus som selv var veien, sannheten og livet, var dette livet nå tilgjengelig – ikke bare for jøder, men for alle som hadde fått det nye livet inni seg. ”Alle som drives av Guds ånd er Guds barn.”

Matt 6,19-24 | Stedet for mitt hjerte

”I himmelen” betyr ”der Gud er”. Skatter hos Gud er trygge. De neste rare versene om kroppens lampe forklarer hva det er snakk om. ”Et godt øye” (mange oversettelser prøver seg med ”klart”) er et Hebraisk uttrykk for å være gavmild. Dersom vi er med å lindre nød er vi ikke bare verdens lys, men plasserer pengene våre ”hos Gud”. Eller som teksten sier ”i himmelen”. Igjen ser vi den typiske hebraiske enten-eller måten å formulere seg på i vers 24. Uttrykket betyr her at en av dem (Gud eller mammon) vil være viktigere enn den andre for deg.

Matt 7,7-11 | En omsorgsfull Far

Hvor mange av oss kan motstå kraften i en ærlig bønn? Vi vil heller krysse gaten, eller la være å ta telefonen, enn å måtte høre oss selv si nei! Slik er Gud også, sier Jesus. Men hvis vår himmelske Far vil sørge for barna sine, kan ikke vi, barna hans, lukke øynene og lommebøkene for hverandre.  Det er antakeligvis gjennom oss han vil møte behovene og gi gode gaver til dem som ber ham. Vi kan ikke be Fadervår (gi OSS i dag VÅRT daglige brød) og samtidig ignorere sultne søsken.

Ettertanke

På hvilke måter har du opplevd menigheten som en familie?

Hvordan ville menigheten og livsstilen vår endre seg om vi skulle ta familie-metaforen helt ut? Synes du det høres attraktivt ut?

Hva betyr det i praksis å være ”drevet av Guds Ånd?

Refleksjonsspørsmål

Gode spørsmål for samtale og refleksjon

Still gjerne spørsmål som begynner med: hvem, hva, hvor eller hvorfor. Å forstå og forholde seg til teksten i sin historiske sammenheng er viktig. For å gjøre bibelsamtalen aktuell og personlig, kan du oppmuntre til reaksjoner som berører følelser og sanser i forbindelse med teksten. Hva overrasker, hvilket bilde av Gud får vi, og hva kan vi bruke det til i dag?

Bakgrunn for teksten

Hva er den viktigste tanken du tar med deg fra det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et “trospunkt” fra teksten, hva ville det være?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?