Meny
Lukk

Sabbatsskolen

06
mai

6. Å komme hjem

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Den utrolige reisen er en film om to hunder og en katt som blir skilt fra familien sin og havner på en gård langt hjemmefra. Lengselen etter å komme hjem får dem til å legge ut på en lang og farefull reise. Vi kan sammenligne den historien med vår reise gjennom en vond verden for å komme hjem til det nye Eden. Dette er den røde tråden som går gjennom hele Bibelen.

Gjennom profetiene har Gud åpenbart at vi lever i den siste epoken av reisen før vi kommer hjem. Derfor gir profetiene i både Daniels bok og Åpenbaringsboken nytt mot og inspirasjon.

Hva er din holdning til endetiden? Er du mer opptatt av krise og dommedag enn gleden over å komme hjem? Hva er balansen mellom alvoret og gleden? Hva forteller vi andre om dette?

Start Bibelsamtalen

(Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende)

Rom 13,11-12

Daniel 2

Mark 13, 28-37

Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Rom 13, 11-12 | Kristen inspirasjon

«Da skal frelsen være som en som våknet og kledde på seg og gikk ut i dagen etter en lang og mørk natt…». Hva kan du bruke Paulus sin liknelse til? Er det noe der som rører følelsene dine?

Daniel 2 | Er forutsigelse det viktigste?

Wikipedia skriver: «’Koloss på leirføtter’ er et uttrykk for noe eller noen som virker mektig, men som hviler på et usikkert grunnlag. Metaforen er lånt fra profeten Daniel i Det gamle testamentet.»
Men steinen i samme kapittel får ofte ikke like mye oppmerksomhet: At den blir revet løs, «uten at noen hånd rørte den» betyr at riket som himlenes Gud oppretter ikke skal hvile på menneskelig makt. Som Jesus senere skulle si: «Min kongsmakt er ikke av denne verden.» Og når Jesus kommer på den hvite hesten i Åp 19, kommer sverdet ut av munnen hans. Det er ikke i hånden hans.
«Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid.»
Hvis Gud nekter å «knuse» andre riker med jernrikets metode (som skulle «knuse og slå i stykker alle de andre», hvordan skal det da skje?

Mark 13, 28-37 | Hva kan vi bruke tiden til?

På omvisning i Bebenhausen kloster utenfor Tübingen i Tyskland pekte historiestudenten som var guide den dagen, på en plattform i enden av den gamle sovesalen: «Der stod en mann og holdt vakt hver natt, slik at han kunne vekke munkene ved det minste tegn til Jesu gjenkomst. Dermed kunne de ønske ham velkommen som seg hør og bør.» Jesus måtte ikke finne dem sovende.
Er det dette Jesus mener i denne liknelsen? Hvis, nei, hva mener han? Hva skulle husfolket bruke tiden sin til? Hva skal vi bruke tiden vår til mens vi venter?

Ettertanke

Her er et eksempel på at Daniel kapittel 2 blir brukt om Europa i lyrikken:

Du lærte tidlig at det du ville ha
kunne du kjøpe eller aller helst ta
du stjal deg rikdom, land og drev misjon
i tråd med gammel herskertradisjon
du byttet ut den gode del
du lot grådigheten ta din sjel
du er en kjempe på føtter av leire
en dag vil du tape, dine ofre vil seire
barnemenneske, vi deler en jord
(Bjørn Eidsvåg – Fra sangen: Barnemenneske)

I hvilken grad er vi medskyldige og medvirkende i den synden som gjør at Guds rike også må «knuse» Europa? Gleder vi oss til Guds rike overtar? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Refleksjonsspørsmål

Er vi føtter av leire?

Daniels bok inneholder mange spennende profetier. En av de enkleste å forstå finner vi i kapittel 2. Synes du den historiske forankringen er tydelig? Hvorfor tror du fokuset bare er på den delen av verden vi kjenner i Vesten? Hvis denne profetien ble skrevet på Daniels tid, hvilken betydning hadde henvisningen til vår tid dengang? I hvilken grad bør vi være forsiktige med å tolke det vi ikke kjenner? Snakker vi om Europa og EU? Kan jeg bruke Daniels bok til å gjøre sekulære mennesker interessert i Bibelens budskap?

Dørvoktere som ikke hjelper

Dørvakter står der for å organisere inngangen til festen. Om noen trenger øyeblikkelig hjelp, er dørvakten også en person som hjelper. Jesus sier at vi er åndelige dørvoktere, ikke for å bestemme hvem som går inn og ut av huset, men for å forberede eierens ankomst til huset sitt. Hvordan oppfyller vi denne oppgaven? Hva betyr det å «våke»? Hva er det vi skal gjøre før Jesus kommer? Hvilken betydning har det for forkynnelsen at vi ikke kjenner dagen og timen? Likevel sier Jesus at vi skal kjenne «tiden».

Gleden eller frykten

Hvordan kan vi delta i klimakampen og forbedre lokalsamfunnet vårt samtidig som vi skal advare andre om den kommende dommen og verdens ende? Fremstår vi som «kledd for begravelse eller til fest»? Er det viktig å tenke på hvordan andre oppfatter oss, eller er det viktigste å levere et budskap?