Lukk

Sabbatsskolen

08
jun

10. Åndenes makt

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Film og TV viser ofte programmer om livet etter døden, spøkelser, boliger med plagsomme ånder, jakt på overnaturlige krefter, eller kontakt med de dødes ånder. Kanskje er det overnaturlige spennende fordi det handler om en verden vi tror finnes, men ikke kan se. Men hvis du tror at de døde lever videre som ånder og spøkelser, kan det være en tro på en åndelig verden som Bibelen advarer mot.

Hvilken kraft eller verden ligger bak magi, det å snakke med de døde, se inn i fremtiden eller delta i tilsynelatende uskyldige selskapsleker der ånder tilkalles? Bibelen selv snakker om fremtiden og en åndelig verden, så hva er det Bibelen advarer mot?

Hvordan skal vi forholde oss til den paranormale verden og samtidig vise forståelse for dem som ikke leser Bibelen? Hvordan kan vi fortelle andre hva Bibelen advarer mot på en forståelig måte? Spiller det noen rolle?

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende.

1 Mos 3,1-15 

5 Mos 18,9-13

 Åp 16,12-16

 2 Tess 2, 1-12


Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

 1 Mos 3,1-15  |  Slangen i paradiset
Slangen ankommer på scenen, omkranset av mystikk. En helt bokstavelig lesning hjelper oss ikke her. Skal vi tro at en så viktig historie virkelig er opptatt av hvor slanger egentlig kommer fra og hvordan de ble til krypende vesener? Altså det bokstavelige dyret? Det stemmer ikke en gang – naturens slanger spiser ikke støv (vers 14). Støv er en referanse til døden (se vers 19 også). Dette vesen blir en representant for dødens makt og dødsriket. Hans fristelser er dødelige. Mellom linjene hører vi om et opphøyet vesen, som blir (og skal bli) styrtet ned til dødsriket (Jesaja 14,12).

5 Mos 18,9-13  |  Stol ikke på det okkulte
Mye av det samme, som israelittene her ble advart imot å gjøre bruk av, finnes også i dag. Vi har våre tegntydere, dem som mener å kunne uttale seg om fremtiden basert på ulike fenomener, enten det er planetenes plasseringer (astrologi) eller annen input fra åndelige makter (for eksempel når «clairvoyante» folk kanaliserer). Også i dag forsøker mennesker å oppnå kontakt med de døde av ulike årsaker (lettelse av savn, søking etter råd og lykke). Okkulte metoder handler om å manipulere og oppnå kontroll gjennom magiske teknikker. Men blir man opptatt av å prøve å styre skjebnen sin, så betyr det til slutt lite for én om man lever gudfryktig og nestekjærlig – som er det avgjørende i Guds rike. I stedet underkaster man seg krefter, som ikke vil én det gode. Guds råd til Israel (og til oss) er å hellere høre på profetene han sender (18,15).

Åp 16,12-16  |  Urene frosker
I en av Åpenbaringsbokens mange metaforiske vinkler på endetiden og opptakten til dommens dag, får vi her et blikk på bedraget av «kongene i hele verden» og det som skal lede til det store slaget, hvor Gud naturligvis vil seire (Åp 19,19-21). Den falske treenighet (Åp 13) sender nå ut tre ånder.

De ligner på frosker! Frosker var den andre plagen i Egypt (2 Mos 8,1-4). Frosker er i Bibelen sett på som urene dyr (3 Mos 11,41-47). De er slimete og groteske å se på (vil mange si). Dette er åndenes sanne natur, slik Johannes blir vist dem fra det himmelske perspektiv. Slik vil de naturligvis ikke bli oppfattet av kongene, som av disse åndene vil bli overtalt til å slutte seg til det store angrepet på den Høyestes by.

2 Tess 2, 1-12   |  Han får sin makt fra satan
Paulus advarer om «den lovløse» og «fortapelsens sønn», en person som skal komme før Herrens dag. Hvem kan det mon være? Men i enda høyere grad advarer han om den kraft, som ligger bak og «virker allerede» (vers 7). Kapitlet viser hvordan Paulus ikke bare er opptatt av politiske forhold og det synlige, men har en bevissthet om alt som skjer bak kulissene. Hvilke eksempler ser du på det i teksten? Og hvorfor er det viktig for Paulus at menigheten i Tessalonika er oppmerksom på denne virkelighet?

Til Ettertanke
Selv i Bibelen, en inspirert og innsiktsfull bok, blir ikke den åndelige verden helt kartlagt og nøye beskrevet. Vi har ikke en enkel og lineær beskrivelse av Satans historie. Når en fiende plutselig dukker opp i Eden, så er mangelen på en reell introduksjon iøynefallende. Hva som helt presist foregår i den åndelige verden, blir gjerne beskrevet glimtvis med metaforer og symbolikk.

Likevel er denne usynlige verden like virkelig og like avgjørende som vår egen synlige verden. Hvordan kan vi forholde oss til dens trusler på en sunn og realistisk måte? Hvordan kan man tro på ånder uten å fremstå som gal? Hvordan kan man unngå spekulasjon om hva som foregår bak kulissene, samtidig som man tar på alvor dets store betydning for våre liv? Den åndelige virkelighet har innflytelse på både det enkelte menneskes daglige valg og på de store politiske omveltninger i verden. Hvordan kan vi sikre oss og holde oss til Gud i denne komplekse, dels synlige, dels usynlige virkelighet?

Refleksjonsspørsmål

Spøkelseshus

Hadde det ikke vært fint å få kontakt med din avdøde bestemor eller bestefar? Kanskje har de noe viktig å fortelle oss? Mange søker til det overnaturlige for å finne svar på livets vanskelige spørsmål. Det kan være alt fra hjemsøkte hus til å påkalle avdødes ånder via et medium. Hvordan kan dette påvirke mennesker, og hvor lett er det å bli lurt? Er det bare en fare for troende kristne å ha med åndeverdenen å gjøre?

Eksisterer denne åndeverdenen virkelig? Kan man fremkalle de dødes ånder? Hvorfor (ikke)? Hvem i Bibelen har sagt: “Dere skal visselig ikke dø”? Hva er forskjellen på tanken om at bestemor sitter i himmelen og ser ned på oss, og det å snakke med henne via et medium?

Immunisering

Hvilken rolle spiller det hva du tror skjer med de døde? Kan man bli immun mot spiritisme hvis man ikke tror at de døde lever videre? Hva er farlig med åndeverdenen som Bibelen advarer mot? På hvilke måter kan åndeverdenen få makt over oss? Kjenner du noen som har hatt med spiritisme å gjøre? Finnes det grader av spiritisme? Er det mer galt å oppsøke en avdød person gjennom et medium enn å lese et horoskop i et blad? Hvorfor (ikke)?

Hvis Gud har lovet å beskytte oss i endetiden, er vi da immune og kan ikke villedes i det hele tatt? Hvis Satan kommer som en lysets engel og forsøker å villede de troende, hvilken fare er det da ved å tro at “vi gjennomskuer det”? Hvordan kan vi best beskytte oss mot bedrag fra både den virkelige og den overnaturlige verden, og hvordan kan det vi sier gi mening for andre mennesker?