Lukk

Sabbatsskolen

04
feb
2023

5. Hvordan unngå bunnløs gjeld

Tekstene

Elsker Gud late mennesker?

Hvis jeg gir alt jeg eier til kirken, hvordan vil økonomien min se ut? Er det smart å ta opp et personlig lån for å støtte kirkens misjon? Finnes det prinsipper i Guds ord som indikerer hva som er sunn og usunn ledelse? Er du en fiasko i Guds øyne hvis økonomien er så stram at det er vanskelig å betale regningene dine?

Ord 6,1-11

1. Tim 6, 3-10.17-19

1. Joh 2,15-17

Matt 19,16-30

(Velg en tekst, les den – gjerne to ganger – og snakk så om noen av spørsmålene under)

Elsker Gud late mennesker?

Hva er sammenhengen mellom på den ene siden å være lat eller å vise mangel på økonomisk fremsyn, og på den andre siden være fattig og ha gjeld? Hvilke tanker har jeg om folk som alt ordner seg økonomisk for, og de som synes det er vanskelig å få det hele til å fungere? Er suksess og penger et tegn på Guds nåde? Hva er betydningen av omstendighetene jeg ble født inn i?

Raushet og gjeld

Hva kan være konsekvensen av å ”gi ved alle dører”? Er raushet medfødt? Blir du fattig hvis du er raus? Hvordan kan jeg øke rikdommen min, med påfølgende større gaver, hvis jeg bare må klare meg med det jeg har? Er Bibelen imot å være rik eller å unngå gjeld? Bør kirken ta opp lån for å bygge en kirke? Kan man ufrivillig havne i en bunnløs gjeldssituasjon? Bør jeg blande meg inn i andres liv når jeg ser at ting går feil vei?

Hva du elsker

Hva er forholdet mellom kjærlighet til midler og kjærlighet til Gud? Hvordan kan jeg unngå gjeld og tjene penger hvis jeg bare tenker på å samle en skatt i himmelen? Hvordan kan denne verden foreskygge det som skal komme? Hva er forholdet mellom personligheten du er og hvor mange midler du har? Bør jeg prøve å ikke eie noe for å ha en skatt i himmelen?

Kommentarer til tekstene

Ord 6,1-11 | Fornuftige disposisjoner

Sammenlign denne teksten med Matt 5,25-26. Har du noen gang rotet deg inn i noe økonomisk som viste seg å være en tabbe? Vers 10 spotter holdningen til den late som stadig utsetter å komme seg i gang fordi han bare må hvile og sove LITT mer. Hva sier DU til DINE barn?

1. Tim 6,3-10, 17-19 | Nøysomhet og rikdom

At ”kjærlighet til penger er roten til alt ondt” var et kjent ordtak i datiden. Også  GT advarer om at det å være rik kunne innebære noen utfordringer og fallgruver: (Sal 39,7; 49,7-11; Ordsp 11,4.16.28; 23,4; Fork 5;12-13). Paulus stempler videre de som ser på troen som en vei til rikdom som vranglærere.

1. Joh 2,15-17 | Det handler om hva du elsker

Johannes bruker ordet verden (kosmos) på  ulike måter. Det kan bety universet/skaperverket eller menneskeverdenen generelt (1 Joh 3,17; 4,17 og Joh 1,10; Joh 3,16; 1 Joh 2,2) eller et ondt organisert jordisk system kontrollert av den ondes makt som har satt seg selv opp mot Gud og hans rike (1 Joh 4,3-5; 5,19; Joh 16,11). Det siste skal vi altså ikke elske. Men ”så høyt elsket Gud verden at …” (Joh 3,16).

Matt 19,16-30 |  Når rikdom står i veien

Jesus begynner her å liste opp budene fra det femte og utover og den unge mannen hevder å ha holdt dem alle. Men Jesus utelater bevisst ett av dem – det siste som handler om begjær. Er dette nøkkelen til å forstå fortellingen? Ideen om at ”nåløyet” var en liten byport kameler kunne komme gjennom uten bagasje, deles ikke av seriøse bibelkommentarer. På Jesu tid liknet heller ikke de arameiske ordene for tau og kamel. Meningen var å si at det var umulig. Liknende utsagn om elefanter og nåløyer finnes i samtidslitteraturen. I det apokryfe legende-skriftet Peter og Andreas gjerninger fra 200-tallet kommer Jesus tilbake som en 12 år gammel gutt og får et nåløye til å blåse seg opp slik at kamelen kunne gå gjennom, og styrtrike Onesiforus blir overbevist og omvendt og gir bort sin rikdom. Selv om dette er et eventyr, viser det at man forstod nåløyet bokstavelig på den tiden.

Ettertanke

Prøv å tenke etter hva slags følelser disse tekstene og spørsmålene har vekket i deg? Er du helt avslappet? Ble du frustrert? Kjenner du på bekymring? Skyldfølelse? Glede? Hva sier det om ditt forhold til penger at du reagerer som du gjør?

Refleksjonsspørsmål

Gode spørsmål for samtale og refleksjon

Still gjerne spørsmål som begynner med: hvem, hva, hvor eller hvorfor. Å forstå og forholde seg til teksten i sin historiske sammenheng er viktig. For å gjøre bibelsamtalen aktuell og personlig, kan du oppmuntre til reaksjoner som berører følelser og sanser i forbindelse med teksten. Hva overrasker, hvilket bilde av Gud får vi, og hva kan vi bruke det til i dag?

Bakgrunn for teksten

Hva er den viktigste tanken du tar med deg fra det du har lest?
Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?
Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?
Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?
Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)
Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?
Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?
Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?
Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?
Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?
Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?
Hvis du skulle lage et “trospunkt” fra teksten, hva ville det være?
Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?
Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?