Lukk

Sabbatsskolen

22
jun

12. Jordens siste hendelser

Tekstene

Introduksjon til dagens tekster

Hvis du har vært speider, har du sikkert hørt mottoet: Vær forberedt! Men hvorfor skal man være forberedt? Er det fordi livet byr på utfordringer som vi ikke har kontroll over? Er det for å hjelpe oss selv og andre som har problemer? Hva betyr det egentlig å være forberedt?

Bibelen forteller oss om fremtidige hendelser, og noen av dem er ganske skremmende. Den sier også at vi bør være forberedt på fremtidige hendelser for ikke å bli villedet eller skremt. Men Bibelen forteller oss også at de som tror på Gud og følger ham, vil bli beskyttet av en kjærlig Gud.

Er det lettere å forberede seg hvis man vet hva som kommer til å skje? Hvorfor (ikke)?

Start Bibelsamtalen

Les én og én tekst og bruk noen av spørsmålene under til å utforske den. Lenger ned finner du kommentarer og refleksjonsspørsmål som også kan være spennende.

Matt 24, 23-31

Åp 7, 1-17

Joel 3,1-5


Tekstens verden

Hva tenker du er den viktigste tanken i det du har lest?

Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?

Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?

Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?

Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)

Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?

Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?

Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?

Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?

Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?

Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?

Hvis du skulle lage et «trospunkt» fra teksten, hva ville det vært?

Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?

Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en
som ikke tror?

Kommentarer til tekstene

Matt 24, 23-31  |  Trengselstidens svindlere
Jesus advarer om ”falske messiaser” og ”falske profeter”. Det synes ikke her å være tale om at folk skal komme og gi seg ut for å være ham personlig («hei, det er meg, Jesus»). Det er nærmere snakk om at folk skal gi seg ut for å være den lovede kongen (kristos, «den salvede»), som profetene har snakket om en dag skulle komme. Hvis disse løftene er endelig og fullt oppfylt i Jesus, slik som kristne tror, så vil det naturligvis være ulogisk å se etter andre i den rollen. «Falske profeter» er folk, som gir seg ut for å ha fått budskaper fra Gud, men budskapene er falske og fra andre kilder. Slik løgn og svindel – rettet mot «selv de utvalgte» (vers 24) – vil det altså bli mer av i den perioden av verdenshistorien, som Jesus omtaler som historiens største trengselstid (24,21-22). Dette bedraget vil da skje, før Jesus selv og hans rike blir synlig for alle.

Åp 7, 1-17  |  Beskyttende merker
«VENT! Ikke ennå…» Et merke blir i Åpenbaringens Bok delt ut til alle, som tilber dyret. Dette merket beskytter tilsynelatende mot forfølgelse, for eksempel kan man fritt kjøpe og selge, om man har dette merket (Åp 13,17). Men dyrets merke er kun en midlertidig og begrenset beskyttelse. Den har ingen beskyttende makt, når «jordens fire vinder» endelig slippes løs. Da er det et annet merke man må ha: Guds segl. Derfor roper Guds engel i vers 3, at de må vente. Guds folk må beskyttes, før de siste ødeleggelser kommer. For akkurat de «skal ikke lenger sulte eller tørste, solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete.» (Åp 7,16) Troende mennesker må gjennom en trengsel til slutt, men Gud vil sette sitt segl på dem og beskytte dem. Beskrivelsen i Åpenbaringen 7 minner om tidligere historier, hvor de trofaste blir merket for ikke å bli ramt av en dom (2 Mos 12,13; Esekiel 9,4-6).

Joel 3,1-5  |  Utøsingen av Guds ånd
Joel, en av Det gamle testamentes sist-skrevne bøker, skildrer en tid, hvor Juda har mistet alt (i forbindelse med eksilet og tiden deretter). «Herrens dag» kom over dem i form av en mektig, skremmende hær fra nord (Joel 2,5). Men det er varslet en ny «Herrens dag», hvor Gud selv vil utfri dem fra trengslene, hvis de helhjertet omvender seg (Joel 2,15-27). Joel beskriver en frelse, som kan ses i landet, når det igjen blir korn og olje, så de frelse kan spise seg mette. Men et annet tegn på frelsen er utøsingen av Guds ånd. Dette vil føre til profetier og drømmer, en ny nærhet med Gud! Det er samtidig et tegn på at «Herrens dag» kommer, en skremmende dag, som dog denne gang vil ramme fiendene, ikke Guds folk (som i Joel 1,15-16). Da Peter så Guds ånd komme over menigheten på pinsedagen, erklærte han Joels ord om «de siste dager» oppfylt (Apg 2,16-21).

Til ettertanke
Har du noen gang blitt utsatt for svindel? Har du noen gang blitt lurt av noen som ga seg ut for å være noen de ikke var? Hvilken forskjell ville det gjort for deg, om noen hadde fortalt deg dagen før, at du måtte være oppmerksom på slike svindlere? Og om noen hadde beskrevet for deg deres metoder? Hvordan kan Jesu advarsler være nyttige for oss? Hva hjelper de oss å se etter og være på vakt overfor?

Å ha det rette merket er en beskyttelse i trengselstiden, lærer vi i Åpenbaringens Bok. Noen merker er veldig lette å ta imot. Vi blir tilbudt det fra alle sider, hele tiden. Men det har lite (eller motsatt) effekt, når den store stormen kommer. Hvordan gir det å bygge huset sitt på Jesu ord (Matt 7,24-25) en bedre beskyttelse på lang sikt? Hva er de falske og dårlige alternativene, som vi ofte blir tilbudt i vår tid?

Ødeleggelser og trusler får mye oppmerksomhet, når vi snakker om endetiden. Samtidig er det løfter om ny fremgang for evangeliet (Åp 14) og om utøsing av Guds ånd (Joel 3). Kan endetiden på noen måte være noe å se frem til? Eller er det å strekke seg for langt?

 

Refleksjonsspørsmål

Bør vi bekymre oss?

Hvis du visste at landet ditt ville bli involvert i en krig, hva ville du gjort for å forberede deg selv og landet ditt? Hvordan kan vi forberede oss på fremtidige hendelser, spesielt når vi ikke vet hva som kommer til å skje? Bør vi bekymre oss og bli motløse av skremmende spådommer om krig og miljøkatastrofer? Eller skal vi være likegyldige og fortsette å leve livene våre som vanlig? Eller bør vi akseptere at det vil skje endringer vi ikke ønsker, forberede oss fysisk og mentalt og arbeide for å redusere konsekvensene for oss selv og andre? Hvorfor (ikke)? Hvordan kan jeg håndtere frykten min og lære meg å akseptere at verden er som den er? Er det Gud som sender ondskap over verden, eller har han bare forutsett det vi selv forårsaker?

Å være forberedt

Noen ganger hjelper det å vite hva som kommer til å skje om man vil være forberedt, men hvor finner man pålitelig informasjon om fremtiden? Hvem eller hva skal man tro på? Kan du stole på Bibelens beskrivelser av fremtiden? Hvorfor (ikke)?

Hvordan kan du forberede deg mentalt på en utfordrende hendelse? Handler det om å være til stede i øyeblikket? Om verdiene dine i livet? Om klarhet og trygghet?

Bibelen snakker også om at Jesus kommer igjen for å hente alle menneskene som tror på ham, og at han da vil utrydde det onde og skape en ny og god verden. Er du klar til å møte Jesus? Ser du frem til en ny verden uten ondskap? Bør du også forberede deg på positive hendelser? Hvordan gjør vi det?