Meny
Lukk

Sabbatsskolen

18
mar

11. Religiøs naivitet?

Tekstene

Oversikt

Blir du rik hvis du gir bort alt? Hvilke prosjekter gir du mest til og hvilke motiver leder deg? Er det forskjell på vanlig filantropi og å gi til menighetens arbeid? Er din glede ved å gi et uttrykk for et ønske om anerkjennelse?

Fork 5

Ord 27,18-27

2 Kor 4,1-18

Sal 37,21-29

(Velg en tekst, les den – gjerne to ganger – og snakk så om noen av spørsmålene under)

Kampen for å overleve

Bibelen snakker om rikdom og velstand som et
resultat av både innsats, rettskaffen omsorg og Guds velsignelse. Er Bibelen imot at vi planlegger fremtiden og gir oss selv de beste forutsetninger for et godt liv? Hvordan kan et slikt prosjekt komme på feil spor? Hvordan påvirker det deg når du møter mennesker som skaper sin egen ulykke? Hva er forbindelsen mellom Guds velsignelse og velstand?

Den skjulte skatten

På hvilken måte påvirker det dine disposisjoner at det usynlige er viktigere enn det synlige? Hvordan navigerer du i forhold til andre som virker veldig opptatt av jordiske ting? Gjør tanken på livet etter dette deg mer eller mindre engasjert i lokalsamfunnet eller miljøvernet? Hvilken autoritet hadde Paulus til å undervise menigheten om dette?

Raushet kan gi fordeler

Å være raus betyr at du har noe å gi. Hva er fordelene med å være gavmild? Hvordan unngår vi et konfliktfylt arveoppgjør for de etterlatte? Menn samler ofte ting i garasjen. Er det større lykke i bare og eie en tannbørste og et kredittkort? Er det minimalistiske livet bedre i Guds øyne og et tegn på fromhet?  Hvordan kan du være rik på livets nødvendigheter og likevel utstråle en himmelsk holdning? Hvordan påvirker ideen om ”noe for noe” (quid pro quo) ditt syn på å bli frelst eller å være et Guds barn? Får du det du fortjener i livet og hvordan kan du hjelpe andre til å motbevise dette?

Kommentarer til tekstene

Fork 5   |  Den midlertidige velstand

Forkynneren er skrevet fra perspektivet til Salomo som hadde ALT: et møte med Gud i en drøm, visdom, spennende prosjekter innen bygg og handel, ubegrenset rikdom, over 1000 kvinner i haremet, ubegrenset makt på hjemmebane og berømmelse og innflytelse langt utover landets grenser (1 Kg 10,4-5). «Kongen gjorde sølv og gull like vanlig i Jerusalem som stein, og sedertre like vanlig som morbærtrær i lavlandet.» (2 Krøn 1,15). Er det noe du noen gang har drømt om som Salomo ikke hadde? Salomos suksess gir tyngde bak ordene i forkynneren!  Hva er det EGENTLIG som gir livet mening?

Ordsp 27,18-27   |   Om å være tilfreds

I diktet Stjerneskudd skriver Arnulf Øverland nesten som i denne teksten:

Atter faller en stjerne / mange – det er som de sner!
Jeg har de ting som jeg trenger, / jeg ønsker mig ikke mer.
Jeg sitter med tak over hodet, / har brød og natteleie
og en som vil dele med mig. / Mere kan ingen eie.
Hva er viktigst i ditt liv: Lykke, mening eller tilfredshet?

2 Kor 4,1-18  |  Skatten vi lett glemmer

Vince Esterman som har plantet menigheter i sekulære Paris, forteller at når han snakker med rike mennesker om evangeliet, nytter det ikke å si: «Er ikke livet ditt tomt og meningsløst? Føler du ikke at det er noe som mangler?»  for de opplever det ikke slik i det hele tatt. De har det godt med både jobb, familie og fritid. I stedet sier han: «Jeg har faktisk noe du ikke har …. Jeg kan noe du ikke kan, jeg vet hvordan man snakker med og er sammen med Gud».  Hvor viktig er denne dimensjonen i livet ditt?

Salm 37,21-29  |  Gavmildhet og belønning for riktige disposisjoner

Denne salmen inneholder ordspråk og visdomsord som er organisert alfabetisk etter forbokstaver i ordene … antakeligvis som en del av pensumet for barna for å lette utenatlæring. Ville du likt om barna dine kunne denne salmen utenat?  Er det alltid slik at det gode vi gjør, kommer tilbake til oss? Kan raushet virkelig være en vei til økonomisk trygghet? Kan vi stole på at dersom vi er til å stole på vil folk stole på oss?

Ettertanke

Når er nok nok? Hva skal til for at vi skal være tilfreds?  Øver vi oss i på takknemlighet? Øver vi oss på å ta inn over oss Guds nærvær og Guds ord? Investerer vi tiden vår i det som på lang sikt gir mest mening? Når er du lykkeligst?

Refleksjonsspørsmål

Gode spørsmål for samtale og refleksjon

Still gjerne spørsmål som begynner med: hvem, hva, hvor eller hvorfor. Å forstå og forholde seg til teksten i sin historiske sammenheng er viktig. For å gjøre bibelsamtalen aktuell og personlig, kan du oppmuntre til reaksjoner som berører følelser og sanser i forbindelse med teksten. Hva overrasker, hvilket bilde av Gud får vi, og hva kan vi bruke det til i dag?

Bakgrunn for teksten

Hva er den viktigste tanken du tar med deg fra det du har lest?
Hvilken hensikt tror du forfatteren hadde med å skrive dette?
Hvem skriver forfatteren til? Hvem har han i tanke?
Hva er den historiske sammenhengen for det du har lest?
Hvorfor tror du teksten du leste ble tatt med i Bibelen?

Reaksjoner på teksten

Hvilken stemning gir teksten deg? (trist, inspirert, glad osv.)
Hva kan man se for seg at ulike lesere vil være uenige om?
Hva kunne du satt på en plakat og hengt på veggen?
Hva er vanskelig eller problematisk i det du har lest?
Hvilke ord og uttrykk husker du umiddelbart best fra det du har lest?
Hvilke vers, ord eller uttrykk får du lyst til å understreke?

Hva kan jeg bruke det til?

Er det noe det er viktig å fortelle andre om fra det du har lest?
Hva er mest historisk informasjon, og hva er universelle prinsipper?
Hvis du skulle lage et “trospunkt” fra teksten, hva ville det være?
Hva forteller teksten om hvem Gud er og hva han vil?
Hvilket budskap inneholder teksten som ville resonnere med en som ikke tror?