Lukk
Forbønn ved innsettelses 20. november 2023 av pastor Jonas Edvardsen med nasjonal fullmakt fra Syvendedags Adventistkirken i tjenesten som feltprest ved Ørland flystasjon. Fra venstre: Marianne Dyrud, organisasjonssekretær, Syvendedags Adventistkirken - Den norske union; Claes Lundström, distriktsleder, Syvendedags Adventistkirken - Østnorsk distrikt; kaptein Jonas Edvardsen, feltprest, Ørland flystasjon; Victor Marley, unionsleder, Syvendedags Adventistkirken - Den norske union; oberstløytnant Tore Henrik Meberg-Hansen, sjefsprest i Luftforsvaret; major Sverre Stai, stasjonsprest, Ørland flystasjon.
Foto: Tord Romundstad / Forsvaret.

Adventistpastor innsatt til tjeneste i Luftforsvaret

Historisk med en adventist i Forsvarets tros- og livssynskorps.

Det var en historisk begivenhet for Adventistkirken i Norge da Jonas Edvardsen ble innsatt til tjeneste og gitt nasjonal fullmakt under en seremoni ved Ørland flystasjon mandag 20. november. Unionsleder Victor Marley ledet den høytidelige seremonien.

Jonas Edvardsen er den første adventisten i Norge som gjør tjeneste som feltprest i Forsvaret. Han har i flere år vært pastor i lokale menigheter i Adventistkirken i Norge. Fra januar 2022 har han vært ansatt i Forsvarets tros- og livssynskorps med tjenestested Ørland flystasjon.

Under innsettelseseremonien i kapellet ved flystasjonen holdt unionsleder Victor Marley andakt. Claes Lundström, leder for Østnorsk distrikt, ba innsettelsesbønnen. I tillegg deltok Victor Marley og Marianne Dyrud fra Adventistkirken. Fra forsvaret deltok bl.a. sjefsprest i Luftforsvaret, oberstløytnant, Tore Henrik Meberg-Hansen, og stasjonsprest, major Sverre Stai, kollega til Edvardsen ved 132 luftving på Ørland flystasjon.

Oberstløytnant Vegard Tromsdal, sjef for Baseforsvarsbataljonen ved Ørland flystasjon, fortalte forsamlingen på omkring 70 personer om de funksjoner feltpresten har i avdelingen. Han takket for anledningen til å være med under innsettelsesseremonien og få bedre kjennskap til Adventistkirken og bidraget i Forsvarets tros- og livssynskorps.

I en kommentar etter innsettelsen understreket Meberg-Hansen hvor viktig det økumeniske perspektivet er for Forsvarets tros- og livssynskorps.

– Selv om de ulike kirkesamfunnene har forskjellige betraktningsmåter og tilnærminger i ulike teologiske spørsmål, er dette også en kilde til lærdom og økt kunnskap og forståelse, påpekte Meberg-Hansen og la til at når det står en soldat med tårer i øynene i døren, da spør man ikke om hvilken religion vedkommende tilhører.

Herren gjør sterk

Unionsleder Victor Marley tok utgangspunkt i 1 Tim 1,12 under sin andakt ved innsettelsen. «Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten.»

Marley pekte på at Guds kall til Paulus forandret hele hans liv. Og med den tilliten Gud viste Paulus, kom også et ansvar. Det ansvaret må lede til trofast tjeneste for Gud og mennesker.

– Som pastorer vil vi møte situasjoner vi ikke har erfaring med, og vi kan føle oss overveldet. Vi har hverken ord eller verktøy. Men Paulus sier at det er Herren som gjør ham sterk.

– Gjennom din tjeneste har du vist gleden av å samarbeide med Gud. Du har vært villig til å stole på ham, og du har vært trofast i din tjeneste og ditt kall. Du har sagt «ja» når Herren har ledet deg i nye og spennende retninger, sa Marley.

Veien til Forsvaret

Jonas Edvardsen fortalte sin historie om Guds kall til pastortjeneste. En NRK-dokumentar om feltprestene i Forsvaret gjorde sterkt inntrykk da han så den i 2013, og han kontaktet Forsvaret om mulighetene for en feltpresttjeneste. Imidlertid ble tanken lagt bort fordi han var midt i teologistudiene ved Newbold College, Adventistkirkens høyskole utenfor London.

I løpet av en vanskelig periode for familien kjente Edvardsen behov for å endre livssituasjonen, og gikk til det drastiske skrittet å si opp stillingen som pastor i Adventistkirken for å utdanne seg til lærer. Et års tid senere ble han oppmerksom på at Forsvaret utlyste flere feltpreststillinger.

Søknaden ble sendt, og slik endte Jonas Edvardsen som feltprest på Ørland flystasjon. For litt siden sa en kollega: «Jeg tror du har kommet på rett sted, Jonas.» Slik kjenner Jonas Edvardsen det selv også.

Etter innsettelsesseremonien fikk gjestene fra Adventistkirken omvisning på flystasjonen.

Tjeneste som adventist

Å motta nasjonal fullmakt fra Adventistkirken er en viktig milepæl for pastorer.

– Dette er en viktig anerkjennelse av det arbeidet jeg gjør, ikke bare fra Adventistkirken, men også fra Forsvaret, sier Edvardsen.

Han skal utføre sin tjeneste i forsvaret som adventistpastor og med Adventistkirkens teologi og tradisjon som fundament. De som gjør tjeneste i Forsvarets tros- og livssynskorps, er ikke-stridende. De er underlagt Forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret. Instruksen gjør det klart at den ansatte må være sertifisert fra sitt trossamfunn, stå under tilsyn av dette trossamfunnet og at tjenesten skal skje innenfor den orden som gjelder i det sertifiserende trossamfunn.

Edvardsen forteller at han i løpet av de to årene han har tjenestegjort i Forsvaret, har måttet tenke over mange ting som han ikke hadde tenkt på tidligere.

Han opplever at hans bakgrunn som adventist er en styrke i tjenesten.

– Fordi vi adventister ikke er bundet av en bestemt liturgi, slik det er i en del andre kirkesamfunn, står vi friere til å legge til rette for gudstjenester. Hos oss adventister vektlegges Bibelen og forkynnelsen sterkere enn i kirkesamfunn der liturgien har en mer framtredende plass, forklarer han.

Som en del av tros- og livssynstilbudet er Edvardsen med på å arrangere andakter og gudstjenester på basen. Han underviser soldater i førstegangstjeneste i etikk, og han er alltid tilgjengelig for samtaler om en lang rekke tema vernepliktige og ansatte måtte ha ønske om å ta opp.

Kapellantjenesten i Adventistkirken

I Norge har Adventistkirken en lang tradisjon av medlemmer som har en pasifistisk holdning. Slik er det også i dag. Det er en svært liten andel av dagens unge adventister som er klare til å gjøre tjeneste i landets væpnede styrker. Men det finnes noen.

Internasjonalt er bildet adskillig mer sammensatt i Adventistkirken. Generalkonferansen har i mange tiår hatt en egen avdeling som tilbyr ressurser, faglig fellesskap og kursing til adventistpastorer som er institusjonsprester. Kirkens pastorer i slike funksjoner hjelper pasienter med trøst og oppmuntring i møte med truende sykdom, hjelper studenter til å forstå verden i lys av Bibelen, hjelper fengslede til å finne Gud, og hjelper soldater til å tenke etisk rett.

Major George Kwabena Gustafson-Asamoah (til venstre) og oberstløytnant Peter Nyarko Duodu var delegater under Generalkonferansen i 2022. De er feltprester i Ghanas væpnede styrker. I tillegg har begge to stillinger i Syvendedags Adventistkirken. George Kwabena Gustafson-Asamoah er kapellansjef i Northern Ghana Union Conference. Peter Nyarko Duodu er litteraturleder i Southern Ghana Union Conference. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

For adventister i Norge er det et svært uvant syn å se en adventistpastor i militær uniform. Men i en del andre land er dette ikke uvanlig. Under Generalkonferansen i St. Louis i 2022 var kontreadmiral Barry Black, som er adventist og kapellan for Senatet i USA, en av de første talerne. To delegater fra Ghana er kapellaner i landets væpnede styrker, og stilte i uniform.

Adventistkirkens kontakt med livssynskorpset

Unionsleder Victor Marley forklarer at Adventistkirken har hatt en svært god dialog med ledelsen i Forsvarets tros- og livssynskorps i anledning tjenesten til Jonas Edvardsen.

– De har hele veien vært klinkende klare på at Edvardsen skal være en tydelig adventist i tjenesten som feltprest, sier Marley, som anerkjenner at en pastor i feltpresttjeneste er noe nytt for Adventistkirken i Norge.

Av den grunn har unionsstyret tatt seg god tid til behandlingen av denne saken. Ved to anledninger har unionsleder besøkt Edvardsen på Ørland flystasjon.

– Jeg er helt sikker på at vi kan være stolte av Jonas og det hans arbeid betyr for hundrevis av unge mennesker. Jonas er trygg og rotfestet, og dette kan ha stor betydning i møte med ungdommer som opplever en uvant og noen ganger krevende hverdag.

Det er leder for Østnorsk distrikt, Claes Lundström, som har ansvaret for å følge opp tjenesten til Jonas Edvardsen fra Adventistkirkens side. Som alle andre pastorer i Østnorsk distrikt kan Edvardsen delta på alle distriktets og unionens pastorsamlinger i den grad arbeidshverdagen i Forsvaret gir rom for det.

Gruppebilde etter innsettelse 20. november 2023 av pastor Jonas Edvardsen med nasjonal fullmakt fra Syvendedags Adventistkirken i tjenesten som feltprest ved Ørland flystasjon. L. to r.: Claes Lundström, distriktsleder, Syvendedags Adventistkirken – Østnorsk distrikt; major Sverre Stai, stasjonsprest, Ørland flystasjon; Marianne Dyrud, organisasjonssekretær, Syvendedags Adventistkirken – Den norske union; kaptein Jonas Edvardsen, feltprest, Ørland flystasjon; Victor Marley, unionsleder, Syvendedags Adventistkirken – Den norske union; oberstløytnant Vegard Tromsdal, sjef for Baseforsvarsbataljonen ved 132 luftving, Ørland flystasjon; kommandérsersjant Kåre Haakerud; oberstløytnant Tore Henrik Meberg-Hansen, sjefsprest i Luftforsvaret. Foto: Tord Romundstad / Forsvaret.

Tilbake til nyhetsarkiv