Meny
Lukk
Bruk av kunstig intelligens må inneholde grundige etiske vurderinger, understreket Emmanuel Arriaga, som leder Google’s Project Management Office og er forstander for en adventistmenighet i California, da han foreleste under GAiN konferansen i Amerika.
Foto: Lucas Cardino/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Bibelundervisning med kunstig intelligens

I Brasil har en samtalerobot bidratt til at mange har funnet troen.

Siden 2019 har Adventistkirken i Brasil brukt en samtalerobot (chatbot) til å veilede bibelskoleelever. Det fortalte William Timm, koordinator for Novo Tempos digitale bibelskole, da han foreleste under GAiN Americas, en fagkonferanse for Adventistkirkens mediefolk fra de amerikanske kontinentene.

Novo Tempo er Adventistkirkens bibelskole og TV-stasjon i Brasil. Bare i løpet av årets fem første måneder har 40.000 elever i Novo Tempos digitale bibelskole fått hjelp av deres samtalerobot, som har fått navnet Esperanca (håp). I løpet av de fire årene kirken har drevet digital bibelundervisning støttet av interaksjon med en samtalerobot, har 278.422 elever blitt veiledet på denne måten. I samme periode er det registrert 1.900 beslutninger om dåp. Disse elevene blir knyttet sammen med lokale menigheter.

Datamaskin matet med adventistlitteratur

For å sørge for at den kunstige intelligensen bak samtaleroboten har riktig kunnskap, er den matet med 6.000 artikler, 89 hefter med sabbatsskolestudier samt alle Ellen G. Whites bøker. Samtaleroboten gir elevene øyeblikkelige svar på deres spørsmål, og den svarer like kjapt på spansk som portugisisk. Ved hjelp av datateknologien kan kirken betjene langt flere elever enn de ville klart bare med menneskelige veiledere.

«Vi klarer å bruke datateknologien på en måte som bidrar til folks åndelige utvikling,» forklarte pastor William Timm for de drøyt 100 deltakerne på GAiN Americas, som ble arrangert på hovedkontoret til kirkens Nordamerikanske divisjon 7.-11. juni i år.

Flere av forelesningene under konferansen var viet til temaet om bruk av kunstig intelligens på en ansvarlig og klok måte i kirkens evangelisering.

Fra England kom Erick Sperandio Nascimento, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Surrey, der han foreleser om kunstig intelligens. Han påpekte at verktøyene tilgjengelig innenfor kunstig intelligens gir kirken helt nye muligheter i arbeidet med å skape evangeliserende innhold.

– Det er mulig å lage systemene slik at de tilbyr persontilpassede studier basert på folks preferanser.

Grundige etiske vurderinger

Emmanuel Arriaga leder Google’s Project Management Office og er forstander i en adventistmenighet i California. Han forklarte at det er en intens kamp om folks oppmerksomhet i dag, og mente at hvis vi ikke bruker teknologien til å spre evangeliet, bruker vi ikke gudgitte ressurser på best mulig måte.

Arriaga påpekte at kirkens veldefinerte læregrunnlag egner seg godt som utgangspunkt for å ta i bruk kunstig intelligens. Men han understreket at bruk av kunstig intelligens må inneholde grundige etiske vurderinger.

Ikke konkurranse, men samarbeid

Et annet viktig tema som ble drøftet under konferansen, var samarbeid mellom de forskjellige kommunikasjonskanalene Adventistkirken har. Under en paneldiskusjon understreket deltakerne at de forskjellige kanalene har ulike målgrupper og roller, og at de bør samarbeide i stedet for å konkurrere med hverandre. Justin Kim, redaktør for kirkens amerikanske medlemsblad Adventist Review, understreket at vi som en global kirke bør stå sammen til Guds ære. Alyssa Truman fra verdensforbundets kommunikasjonsavdeling inspirerte med en visjon om at kirken kan dominere Internett med åndelig innhold innen utgangen av dette tiåret hvis vi står sammen om oppgaven.

Global Adventist Internet Network – GAiN er en konferanse der Adventistkirkens kommunikasjonsmedarbeidere får faglig påfyll og inspirasjon i arbeidet. I 2023 arrangerer Syvendedags Adventistkirken fire kontinentale GAiN konferanser i Amerika, Asia, Europa og Afrika.

Artikkelen er basert på følgende artikler:

GAiN Americas Inspires Adventist Communicators for Mission

Preaching the Gospel in Times of Artificial Intelligence

Revolutionizing Adventist Communication

Tilbake til nyhetsarkiv