Meny
Lukk
– Lev et liv som får andre til å stille spørsmål, sa Bill Hungate, en pastor fra Oregon da han var gjesteforeleser ved ledersamlingen for Østnorsk distrikt på Halvorsbøle.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Du kan ikke dele noe du ikke har

Hvilken rytme må du lære deg for å møte Jesus?

Vi lever i en verden der travelhet er blitt et statussymbol og stress hindrer oss i å være gode ambassadører for Jesus. Det var utgangspunktet for ledertreffet til Adventistkirkens Østnorske distrikt på Halvorsbøle 15.–17. september.

Travelhet er blitt en folkesykdom, og før vi kan gå for Jesus, må vi stanse opp hos Jesus og hvile i ham. Det er kortversjonen av Bill Hungates møte fredag kveld. Bill er pastor i Oregon i USA og har i flere år samarbeidet tett med Andrew WagenerSmith, som er avdelingsleder for misjon i Adventistkirkens Trans-Europeiske Divisjon. Sammen ga de lederne i Østnorsk distrikt mange nyttige råd om hvordan vi best kan hjelpe andre til tro i et sekulært samfunn.

De to gjestetalernes hovedpoeng var at du må selv være fylt av det du ønsker å dele med andre. Derfor ble helgen på Halvorsbøle kalt for «Inside Out» – Fra innsiden og ut.

Hvile er et viktig begrep for adventister. Sabbaten dreier seg om hvile. Likevel er det ikke sikkert at vi virkelig opplever hvile i Jesus. For vi blir preget av den kulturen der vi lever. Den amerikanske professoren Brené Brown har sagt at vi lever i en kultur der det er et statussymbol å være utslitt.

Anthony WagenerSmith oppmuntret forsamlingen til å sørge for en annen rytme i livet. Han rådet til å sørge for en daglig pustepause og fokusere på Jesus, ikke som en prestasjon, men som en oase i tiden.

– Adventister vet at vi er frelst av nåde, men lever som om vi blir frelst ved bibelstudium, sa WagenerSmith, og la til at Gud ikke elsker oss mindre hvis vi leser mindre i Bibelen.

Han oppfordret også til å sørge for at sabbaten ble brukt til å hvile og gjøre ting som gir oss energi. Dessuten foreslo han å legge inn i kalenderen en dag hvert år der man slo av mobilen, lot e-posten være uåpnet og kun konsentrerte seg om å lytte til Gud.

– Jeg utfordrer dere til å prøve å ta en dag alene med Gud, sa han.

Lev så folk stiller spørsmål

Bill Hungate oppfordret til å leve et vanlig liv for å være til velsignelse for andre. Han påpekte at det ikke var de spennende gudstjenestene som fikk folk i Romerriket interessert i kristen tro. Det var de troendes liv som trakk oppmerksomheten mot Jesus.

Hungate viste til flere bibelsteder som ber kristne leve slik at det synes at de er preget av Jesus.

«Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer» (1. Peter 2,12).

«Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» (Matteus 5,16).

– Det er skikkelig vanskelig å få folk til å komme til kirken, sa Hungate, og viste tydelig at han forstod livet i en sekulær kultur.

Slik Abraham fikk oppgaven med å være til velsignelse for andre, må vi også leve liv som velsigner andre.

Hungate minnet om følgende setning fra Ellen G. Whites biografi om Jesus: «Fra sine tidligste år var han opptatt av én eneste ting: Han levde for å velsigne andre» (Alfa og Omega, 4:51).

Vi må være til stede i våre nabolag og sørge for at vi har tid til å være til stede for andre. En av de viktigste ting andre ønsker seg, er en som er villig til å lytte, påpekte Hungate.

Tilbake til nyhetsarkiv