Lukk
Kaia Harral takket ordfører Syver Leivestad for innsatsen i Hole kommune og overrakte ham en rose og et takkekort som en del av markeringen ved Giving Tuesday – givergledens dag 28. november. Kaia er en av elevene i åttende klasse som tar valgfaget «Innsats for andre» ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Ga rose til ansatte i Hole kommune

Elever ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole ga blomster på Givergledens dag.

– Vi vil takke deg for innsatsen du gjør for kommunen vår, sa Kaia Harral og overleverte både en rose og et kort til ordfører Syver Leivestad i Hole kommune tirsdag 28. november. Kaia er elev i åttende klasse ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole og tar valgfaget «Innsats for andre».

– Det er veldig hyggelig å få en slik hilsen, og den tar jeg på vegne av de andre politikerne, sa ordføreren, som forklarte at alle politikerne i alle partiene og de ansatte på kommunen gjør det de tror er best for kommunens innbyggere fra de nyfødte til de eldste.

Ordføreren fulgte elevene til mange av kontorene, og over alt ble de ansatte både glade og overrasket over tiltaket.

– Denne takken betyr mye når den kommer utenfra, sa en av de ansatte.

I valgfaget «innsats for andre» skal elevene bli kjent med frivillig arbeid, lære ansvarlighet og se verdien i å gjøre noe for andre. Med tiltaket på Herredshuset i Hole ønsket de å spre glede blant de ansatte. Det lyktes de godt med.

Elevene hadde i god tid forberedt denne måten å vise giverglede på Giving Tuesday – givergledens dag.

Dagen markeres over hele verden og er en reaksjon mot alle dager i november som handler om forbruk. Den feires derfor etter Black Friday og Cyber Monday. Fundraising Norge er nasjonal koordinator for arrangementet som ble feiret i 2017 for første gang her i Norge.

Charlotte Arnø Storebakken er nasjonal koordinator for GivingTuesday i Norge. Hun forteller at hensikten med arrangementet er å inspirere andre til raushet og giverglede.

Ansatte i Hole kommune fikk en rose og et kort med takk for innsatsen de gjør for kommunens innbyggere av elver ved Tyrifjord barne- og ungdomsskole i anledning Giving Tuesday. Her er tre av kommunens ansatte sammen med en av elevene fra skolen. F.v.: Flora Aspen, Leila K. Skuland, Eliana Elofsson og Lina B. Altier. Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Tilbake til nyhetsarkiv