Lukk
Tallene for årets fem første måneder viser en økning på 6,90 % i innbetalinger av tiende.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

God økning i tiendeinngangen

Mye positivt arbeid i kirkens kjernevirksomhet.

Tiendeinngangen for årets fem første måneder viser en økning på 6,90 % for Adventistkirken i Norge. Alle distriktene har økning. Økonomisjefen for Adventistkirken i Norge, Jóhann E. Jóhannsson håper den gode trenden fortsetter.

Tienden fra menighetens medlemmer er den viktigste inntektskilden til Adventistkirken, og den største delen av disse midlene, brukes til å lønne ansatte, som sørger for at både medlemmer og ansatte er et stort lag, som inspirerer til tro på Jesus.

Å dele de gode nyhetene om Jesus, er menighetens viktigste oppgave, og det skjer mye spennende i Adventistkirken for tiden. Flere menigheter har gjennomført møteserien «Det gode liv». Andre menigheter gjennomfører sine foredragsserier høsten/vinteren 2023/2024. Noen steder har dette arbeidet allerede gitt resultater i form av dåp.

Økonomisjefen takker Gud for alt det viktige arbeidet som skjer i de lokale menighetene.

I Oslo er det framdrift i arbeidet med å etablere et evangelisk senter i Akersgata 74.

I sommer er det mange arrangementer. Impact Norge samler deltakere i Oslo fra 22. juni til 2. juli. Der er hovedfokuset å dele evangeliet. Levende Vanns stevne begynner 4. juli. Sommerstevnet på Vik Camping ved Nisser er fullbooket. Der er Andrew Campbell hovedtaler for de voksne. Han var tidligere pastor i Nord-Norge. Nå gjør han tjeneste på Cayman Island.

For speiderne er det divisjonens Camporee i Ungarn fra 25. juli til 1. august som er sommerens høydepunkt. Adventistkirken i de nordiske landene arrangerer felles pastorkonferanse i Gøteborg i slutten av august.

Studentprogrammet – Norsk Bokforlag, den tradisjonsrike ordningen for afrikanske studenter som selger bøker i Norge i sommermånedene, går godt. I år er det 33 studenter som deltar i programmet.

Adventistkirkens medlemmer følger planen med å betale 10 % av inntekt til kirkens evangeliserende arbeid. Vi tenker at det er en naturlig del av vårt ansvar som forvaltere av de velsignelser Gud har gitt oss. Nødvendig informasjon om hvordan man bidrar, finnes her.

Tilbake til nyhetsarkiv