Meny
Lukk
Innsettelsebønn for Anne-Siri Gustafsson den 15. oktober 2022. F.v.: Tom Angelsen, Anne-Siri Gustafsson, Victor Marley, Linda Ness.
Foto: S. Wallner/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Innsettelsesgudstjeneste i Lofoten

Anne-Siri Gustafsson med nasjonal fullmakt.

Den 15. oktober var det høytidsgudstjeneste i Adventistkirken på Leknes hvor unionsleder Victor Marley, distriktsleder i Nordnorsk distrikt (NND), Tom Angelsen, sammen med Linda Ness fra Lofoten menighet, ba om Guds velsignelse over Anne-Siri Gustafsson i forbindelse med at hun ble innsatt som pastor med nasjonal fullmakt.

Innsettelsesgudstjenesten var i Lofoten og på kveldstid slik at så mange som mulig skulle ha mulighet til å være til stede. I en fullsatt kirke møttes menighetens egne medlemmer, NNDs ansatte samt venner og bekjente fra nærmiljøet for å vise omsorg, støtte og glede over at Anne-Siri ønsker å tjene Gud og menigheten som pastor. Alt satt i en vakker ramme med musikk under ledelse av Vidar Hovden, leder for predikantavdelingen og med et verdig postludium med «Den Hellige Stad» med Bernt Gustafsson på trompet.

Innsettelsesgudstjenesten ble også strømmet direkte til NNDs facebookside. Selv om strømmingen ble gjort med enkelt utstyr, med ikke helt optimal kvalitet på lyd og bilde, var det mange som satte pris på muligheten til å være en del av gudstjenestefellesskapet.

Anne-Siri Gustafsson har arbeidet som pastor i NND siden august 2021. Fra 2006 til juli 2021 arbeidet Anne-Siri som lærer i videregående skole i religion, etikk og engelsk. I denne tiden var hun en aktiv del av Lofoten menighet. Før årene som lærer arbeidet hun som pastor i Vestnorsk distrikt (1997-2002) i Bergen, Kristiansand og Mandal og i NND (2002-2003) i Lofoten menighet. Fra august 2021 har hun hatt ansvar for Bodø, Lofoten og Steigen menigheter.

For å markere at Adventistkirken i Leknes og i Norge er et flerkulturelt fellesskap ble skriftlesningen lest på engelsk, norsk og kinyarwanda. I andakten fokuserte Victor Marley på teksten i 1 Timoteus 1:12: «Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus, vår Herre, for at han viste meg tillit og satte meg til tjenesten».

– Noen er kalt til å være pastor, andre er kalt til andre oppgaver, men alle er vi kalt. Gud viser tillit til hver og en av oss. Han har en rolle til oss alle. For et privilegium å bli satt til tjeneste av vår Herre.

Før selve forbønnshandlingen fortalte Tom Angelsen om Anne-Siris kall og at hun nå har kommet tilbake til pastortjenesten som en respons på det kallet hun har hatt hele tiden, både da hun arbeidet som pastor fra 1997-2003 og som lærer, et kall om å tjene Herren gjennom forkynnelse, undervisning og veiledning.

– Det har ikke alltid vært lett å være kvinne og pastor. Jeg er glad for at du holdt fast på kallet, Anne-Siri. Å ha deg som en del av pastorstaben er en berikelse. Du lever ut ditt kall med omsorg, kreativitet, kunnskap, engasjement, humor og visdom. ‌

I sin respons takket Anne-Siri for alle som har heiet på,- og støttet henne, til venner som tror og som ikke tror, og til Lofoten menighet og Adventistkirken i Norge.

– Jeg er takknemlig for alle de damene i livet mitt som har vist seg som ledere i denne menigheten og i andre kirker, som har vist at Gud kaller alle. At når Gud kaller skal vi gå.

Anne-Siri Gustafsson er nå pastor med nasjonal fullmakt. Det betyr at Adventistkirken i Norge sier til menighetens medlemmer, til Anne-Siri, og storsamfunnet at at hun har vår tillit. Vi ønsker Guds rike velsignelse over Anne-Siri og hennes tjeneste, enten hun arbeider i NND, andre deler av landet eller i andre land.

Tilbake til nyhetsarkiv