Meny
Lukk
Stevnedeltakerne på Levende Vann 2023 kunne glede seg over kraftfull og inspirerende forkynnelse.
Foto: Widar Ursett

Sommerleir i Fyresdal Fokuserte på Jesus

Åndelig berikelse ved Fyresvatnet.

Den 4. – 9. juli ble Levende Vann sommerleir holdt på Fyresdal kurs og leirsted. Temaet for leiren var «Jesus i møte med mennesker». Gjestetalerne i år var Samuel Riemersma fra Nederland og Dan Millares fra Sverige. I tillegg talte Daniel Pel, og flere andre bidro med andakter, bønnemøter, vitnesbyrd og program for barn og unge. Kapasiteten til leirstedet ble utfordret med 400-500 deltagere.

Fyresdal kurs og leirsted gir leiren en perfekt ramme. Med strandlinje mot Fyresvatn og majestetiske fjell i bakgrunnen ligger alt til rette for en ferieopplevelse. Den nye møtehallen gir oss mulighet til å samle en stor forsamling og nå enda lenger ut gjennom direktestrømmede møter. Leirstedet er utrolig godt tilrettelagt for et bredt spekter av deltagere. Man kan velge komfort med oppredd seng og bad på rom, eller campinglivet. Det har nettopp blitt investert 15 millioner kroner på å bygge en fantastisk «tretoppvei» med utgangspunkt fra leirstedet. Trebruer slynger seg rundt fjellknausene som stuper ned i Fyresvatnet, og tar en med til tretoppene med en fantastisk utsikt. Det var herlig å se barnebarn trille besteforeldre i rullestol til toppen av fjellet, og barn som lo, sprang over sløyfebroene og fikk en smak av fuglelivet over tretoppene.

Dagene begynte med bønn hver morgen kl. 7:00, etterfulgt av andakt kl. 7:30. Oppmøtet var overraskende bra og vi hadde noen dyrebare morgenstunder sammen. På ettermiddagene var det satt av en hel time til bønnefellesskapet. Vi ba om Den hellige ånd, og opplevde i sannhet et rikt velsignet stevne.

På formiddagene hadde Dan og Samuel hvert sitt møte. Budskapene berørte det grunnleggende i Guds rike og frelsen i Jesus Kristus. Det var virkelig oppbyggelige møter som styrket troen og forholdet til Jesus. Ettermiddagene var satt av til avkobling, fellesskap og naturopplevelser.

Kveldsmøtene er alltid innholdsrike med masse sang og musikk, misjonsrapporter og kraftfull forkynnelse. Et av leirens høydepunkter er vitnesbyrdsmøtet sabbats ettermiddag – et program spekket med inspirerende fortellinger som vitner om Guds kraft i menneskeliv. Alle var samlet i den store møtehallen, barna sang av full hals og ungdommene delte av sine opplevelser og gledet oss med korsang.

Leirstedet vrimlet av liv med over 100 barn og unge. Alle aldersgrupper hadde møter og aktiviteter tilrettelagt for dem. De tok del i meningsfylte og morsomme aktiviteter som Bibel-geocaching, bli-kjent-leker, skattejakt, hobbyaktiviteter, bibelsmugling, vannaktiviteter, barne- og ungdomskor, fjelltur og kanotur. Tre pastorer (Per Erik, Joachim og Bengt) og mange frivillige engasjerte seg. Solid bibelundervisning sto sentralt, og for ungdommene var det satt av tid til samtale og tankeutveksling med talerne.

Dan Millares holdt oppmerksomheten til forsamlingen med erfaringer som vitnet om en personlig frelser som etterjager oss med sin godhet. Samuel Riemersma hadde noen virkelig dype refleksjoner knyttet til de grunnleggende prinsippene i Guds rike. Vi ble utfordret i vårt tankesett, og motivert til å ta et oppgjør med «denne verdens riker» og tre inn i en nær relasjon med Jesus – han som er vår eneste kilde, vår pakt, vårt fokus, vår nye begynnelse og vår hvile. Daniel Pel tok utgangspunkt i Johannes evangeliet kapittel 3, 4 og 5. Vi ble grepet av Jesu møte med tre helt forskjellige mennesker – Nikodemus, kvinnen ved brønnen og den lamme mannen ved Betesda-dammen.

Jarle og Gunn Heidi som bor rett over veien fra Fyresdal kurs og leirsted, ble døpt av pastor Bengt Fjellberg i Fyresvatnet etter kveldsmøtet på sabbaten. Ekteparet gledet seg stort sammen med leirdeltakerne over å bli lagt til den stoe adventistfamilien. Foto: Per Arild Struksnes.

Etter kveldsmøtet på sabbaten, beveget hele forsamlingen seg ned til Fyresvatnet. Der skulle vi som vanlig ha dåp. Historien til ekteparet som ble døpt er som et manus hentet fra Apostlenes gjerninger. Jarle og Gunn Heidi bor bare noen steinkast fra leirstedet. Jarle vokste opp som ateist, men hadde begynt å lete etter sannhet. Det var da han snublet over noen møter av Lasse Flinker på YouTube. De talte til hjertet hans. Han og Lasse begynte å studere Bibelen sammen på Zoom. Uten å vite om dette vennskapet inviterte vi Lasse Flinker som taler på Levende Vann sommerleir i 2022. Det ble naturlig for Jarle og Gunn Heidi å komme og høre på Lasse. De var begge begeistret over det de opplevde på leiren. Da Jarle hørte vi skulle ha dåp, lurte han på om han ikke kunne få følge med ut i vannet. Lasse frydet seg over hans entusiasme, men tilbød seg å studere Bibelen med ham i løpet av året slik at han kunne være trygg i troen. Det var stor glede da ekteparet gikk i dåpens vann som en avslutning på leiren i år. Stemningen var så god at vi ble værende nede ved vannkanten til langt på natt, og en spontan tilbedelse gjennom bønn og lovsang brøt ut.

«Dette er den beste leiren jeg noensinne har deltatt på,» var det flere som utbrøt. «Jeg har blitt styrket i mitt forhold til Jesus og reiser hjem med en større beslutsomhet om å leve ut troen.»

«Når jeg blir løftet opp skal jeg dra alle til meg», sa Jesus (Johannes 12:32). Det var stort å få være vitne til denne drakraften på både unge og eldre. Mange dyrebare beslutninger for Jesus ble tatt i løpet av leiren.

Hvis du ikke fikk oppleve Levende Vann sommerleir, har du fortsatt mulighet til å se på video-opptak fra alle møtene (inkludert vitnesbyrdsmøtet) og få en smak av fellesskapet gjennom bildegalleriet på websiden livingwater.no.

Tilbake til nyhetsarkiv