Lukk
Norsk Bokforlags studentprogram avvikles. Disse fem studentene var med i gruppen på 32 studenter som har solgt bøker i Norge i sommer. Nå er kontiene gjort opp og en 58 år lang tradisjon er avsluttet. Fra venstre: Josephat Mobagi, Joseph Kimeu, Joshua Momanyi, Ekron Samuel Nachi og Isaiah Kirwa.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0)

Norsk Bokforlags studentprogram legges ned

Etter 58 års drift har den siste studentkolportøren levert inn utstyret.

Denne uken settes punktum for Norsk Bokforlags studentprogram. I 58 år har studenter fra Afrika reist land og strand rundt for å selge bøker for Adventistkirkens forlag. Nå er det slutt.

For Josephat Mobagi fra Kenya og de 31 andre studentene som har vært på farten i Norge i år, er det en trist dag. De venter i forlagets lokaler for å gjøre opp sine konti og reise hjem for å fortsette sine studier. Men selv om de gleder seg til å komme hjem for å treffe familien etter drøye tre måneder i Norge, er stemningen dyster. Studentprogrammet har vært en svært viktig inntektskilde for dem. For mange av dem ville det ikke vært mulig å finansiere studiene hvis de ikke hadde fått inntekten fra Norge.

Godt resultat i år

Det har ikke stått på innsatsen til studentene. De er virkelig helter. Det krever en enorm selvdisiplin, mental styrke og tillit til Gud for å reise ut dag etter dag for å selge bøker fra dør til dør. Men studentene har gjort en heroisk innsats.

– For meg har det vært mitt beste år noensinne, forteller Josephat Mobagi. Han er en erfaren selger og har et godt sammenligningsgrunnlag, for han begynte i studentprogrammet i 2016 og har solgt bøker for forlaget både i 2017, 2018 og 2019. Så var det stopp i et par år på grunn av Covid-19 pandemien.

Josephat skulle gjerne ha vært her i fjor, men det lot seg ikke gjøre, av forskjellige årsaker. Men i år fikk han penger til å kjøpe seg flybillett og betale de 6 300 kronene staten skal ha for å gi studentene arbeidstillatelse.

– Jeg ser på det som et enormt privilegium å få være med i programmet, forklarer Josephat. Derfor har han grepet denne siste anledningen med begge hender for å gjøre det beste ut av det.

Gode penger for studentene

Selv om studentene betaler norsk skatt og har utgifter til husly, mopedleie og drivstoff, samt betaler mange penger for å få komme til Norge, reiser de hjem med gode penger. Lønnsnivået i Norge er et helt annet enn det er i landene i Øst-Afrika der studentene kommer fra. De melder om at det er svært vanskelige økonomiske kår både i Kenya, Tanzania og Uganda.

Dickson Kengere forteller at pengene han har tjent gjennom studentprogrammet, har satt ham i stand til både å finansiere egne studier og støtte andre familiemedlemmer. Da hans svigerfar fikk leukemi, var det Dickson som betalte for den nødvendige behandlingen.

– Dette programmet har vært en stor velsignelse for meg og min familie, sier Dickson, som har både kone og barn hjemme i Kenya. Han synes det er vanskelig å godta at dette er siste året for Norsk Bokforlags studentprogram.

– Når en dør lukkes, åpner Herren sju nye, sier familiefaren som er utdannet pastor og for tiden studerer ved Kisii University i hjemlandet. Han håper det vil finnes en ny mulighet for å komme til Norge og selge bøker.

Sannhetsfylte bøker gis bort

Erfaringene Norsk Bokforlag har gjort i løpet av flere tiår med utenlandske studentkolportører i Norge, viste at det etter hvert ble umulig å få et salgsnivå det var mulig for studentene å tjene på, hvis de bare hadde religiøse bøker å selge. Derfor ble porteføljen utvidet til å inkludere bøker med mer generelle tema. I senere år har studentene hovedsakelig solgt bøker om Afrikas dyreliv samt kokebøker og andre helsebøker.

Men hvert eneste år har studentene fått med seg kristne bøker de kunne gi bort til mennesker som viste interesse for åndelige tema. Joshua Momanyi har arbeidet i området rundt Mysen i sommer. Han og makkeren har delt ut kassevis av bøkene Mot historiens klimaks og Veien til Kristus. Det samme er tilfelle for de andre studentene.

Underskudd for forlaget

Selv om studentene har reist fra Norge med gode penger på konto, har det vært et helt annet bilde for Norsk Bokforlag. Der har regnskapstallene vært røde i flere år. Forlagets underskudd ble dekket av Adventistkirken sentralt, Den norske union.

For unionen var denne situasjonen uholdbar. Det var imidlertid ikke alltid enkelt å fastslå hvilken del av driften ved forlaget som forårsaket driftsunderskuddet. Det var en av årsakene til at Norsk Bokforlag for et par år siden ble omorganisert. Studentprogrammet ble skilt ut som en egen enhet for å få bedre oversikt over kostnader og inntekter i programmet. Det skjedde i 2021 midt under Coronapandemien.

Da Norge stengte ned på grunn av pandemien våren 2020, ble det klart at det var umulig å gjennomføre studentprogrammet. Det var heller ikke mulig i 2021. Imidlertid hadde Norsk Bokforlag et stort lager av bøker produsert spesielt for studentprogrammet. Verdien av disse bøkene beløp seg til mange millioner kroner. Dersom ikke disse bøkene ble solgt, ville det bety et stort tap.

Det ble derfor bestemt at det ikke skulle produseres nye bøker, men at studentene skulle selge titler som alt lå på lager. Det ble ikke produsert nye bøker for studentprogrammet i 2022 og 2023. Disse to årene har studentkolportørene kun solgt bøker fra eksisterende lager. Det har redusert det potensielle tapet for Norsk Bokforlags studentprogram betydelig. Mange titler er nå helt utsolgt.

Beslutning om å nedlegge programmet

Unionens administrasjon og unionsstyret har siden 2018 ved gjentatte anledninger drøftet framtiden til Norsk Bokforlags studentprogram. Forskjellige tiltak ble prøvd for å skape overskudd i programmet, uten at man lyktes. Til tross for at studentprogrammet ga svært kjærkommen inntekt for afrikanske studenter, kunne ikke Adventistkirken fortsette å dekke underskudd fra programmet.

Siden 2017 har norske myndigheter stilt som krav til studentprogrammet at forlaget måtte garantere en minstelønn, som i år var på 24.712 kroner pr. måned. I årene som har gått siden den gangen, har salgsanalysene vist at flere av selgerne ikke hadde omsetning som kunne dekke den fastsatte minstelønnen gjennom provisjonen på 35 % av bøkenes utsalgspris.

Mange selgere har levert resultater som gir dem inntekter godt over minstelønnen, men i enkelte tilfeller lå omsetningen pr. selger så lavt som 70 000 kroner for hele sommersesongen. Det dekker bare litt over en måneds lønn, mens forlaget må utbetale over 35 000 kroner i tillegg for å oppfylle minstelønnskravet for de månedene studenten har vært i Norge. Den summen finnes det ikke omsetning til å dekke. Det regnestykket kan selvsagt ikke gå i pluss. I 2023 har andelen selgere som ikke har solgt nok til å dekke minstelønnskravet, ligget på et vesentlig høyere nivå enn tidligere år.

Med tungt hjerte besluttet unionsstyret at 2023 ville bli det siste året der afrikanske studenter satte seg på mopedene og besøkte mennesker i by og bygd med bøker fra Norsk Bokforlag. Begrunnelsen var at man ikke fikk regnskapet til å gi overskudd, samt risikoen ved å produsere nye bøker til programmet.

– Det var ikke forsvarlig å fortsette et program der kirken måtte bruke store summer for å dekke underskudd. Risikoen i programmet har økt for hvert år, og dermed settes kirkens andre aktiviteter og misjonsvirksomheter i fare, slik at vi måtte prioritere annerledes, sier unionsleder Victor Marley.

Med dette avsluttes en lang tradisjon som strekker seg tilbake til studentprogrammets oppstart i 1965. Titusenvis av bøker fra Norsk Bokforlag er solgt i Norge, og hundrevis av afrikanske studenter har tjent penger til å finansiere sine studier og bidra økonomisk til sin øvrige familie. Mange av dem som har finansiert sine studier gjennom boksalg i Norge, har i dag viktige stillinger både i kirkesamfunnet og i storsamfunnet.

– Vi er veldig glade for at Norsk Bokforlags studentprogram gjennom 58 år har være til velsignelse for så mange mennesker i Afrika, sier Jóhann E. Jóhannsson, økonomisjef for Adventistkirken.

Carlos Tenold har hatt ansvaret for gjennomføringen av studentprogrammet siden 1996. Han har hatt studentene i tanke nærmest natt og dag mens de har vært i Norge, og han har arbeidet iherdig for å sørge for best mulig salg.

Terje Wollan Dahl gjør opp kontiene for den siste gruppen studenter fra Afrika. Mopedene er solgt. Lageret er nærmest tømt. En epoke er over.

– Det er trist, konstaterer både Terje og Carlos.

Tilbake til nyhetsarkiv