Meny
Lukk
Hovedstyre for Transeuropeisk disvisjon samlet i Montenegro i november.
Foto: Victor Hulbert/ADAMS.

Transeuropeisk divisjon med forslag til Generalkonferensen

På sitt hovedstyremøte i November responderer Transeuropeisk divisjon på enhetsdokumentet fra Annual Council.

Hvert år samles hovedstyret for Transeuropeisk divisjon (TED) til styremøte i November. I år handlet de største sakene om enhet, misjon og medlemspleie. Her tar vi for oss enhetsspørsmålet, som har stått sentralt på de fleste styreagendaer i over 10 år.

På Generalkonferensens hovedstyremøte i midten av oktober, vedtok styret å sende administrasjonens dokument om «enhet i misjon» tilbake til videre behandling. Dokumentet krevde i praksis at kirkeenhet defineres av kirkens styringsregler, og at styremedlemmer skulle undertegne en lojalitetserklæring i så måte. Mange satte spørsmålstegn ved om dokumentet samsvarte med de mer grunnleggende vedtektene, både hva lojalitetserklæringer, og grunnlaget for enhet angår. Det betyr at spørsmålet om kvinnelig ordinasjon nå er i bero mens dokumentet blir bearbeidet. Og i praksis har debatten nå nødvendigvis flyttet seg fra ordinasjonsspørsmålet til kirkerett. I hvilken grad skal styringsreglene definere kirkens enhet, og i hvilken grad må styringsreglene bearbeides for å ivareta behovene på globalt nivå?

Den del av TEDs styre som består av legmedlemmer, valgte i år å snakke sammen om enhetsproblematikken, for å fremme noen forslag til vedtak. Temaet ble utredet over en tredagers periode, og bærer preg av at jurister ikke har vært med på å formulere dem. Styret valgte likevel å vedta forslagene som et uttrykk for den holdning og vilje som rår i TED.

Her følger dokumentet som ble vedtatt:

Preambel

Denne oppsummeringen med følgende forslag ble presentert av legmedlemmer og vedtatt av
TED-styret ved hovedstyremøtet 2017. Den reflekterer opplevelsen fra Generalkonferensens (GC) årsmøte 2017 hvor dokumentet «Procedures for reconciliation and adherence in church governance: phase II» ble presentert. De legmedlemmer som deltok følte sterkt at prosessen hverken var transparent eller rettferdig. Hovedgrunnen til dette var at enhetsdokumentet ikke ble delt ut på forhånd. 14 sider med komplekst materiale ble bare lest høyt, noe som er utfordrende selv om engelsk er ditt morsmål. For de fleste medlemmene av GCs hovedstyre er engelsk imidlertid et sekundært språk.

Som legmedlemmer vil vi også understreke at hensikten til Transeuropeisk divisjon og dens unioner er ikke-, og har aldri vært, å fremstå som opprørere eller avvikere.

Respons 1
Da et stort antall stemmeberettigede medlemmer ikke har engelsk som morsmål, og da det er viktig at alle kan forstå det som stemmes over:

VEDTATT: Dersom det ikke allerede er adressert i styringsreglene, å føre inn i styringsreglene at dokumenter som skal til avstemning i hovedstyrene i GC og divisjonene, bør sendes til stemmeberettigede styremedlemmer før styremøtet.

Respons 2
Da dokumentet «Procedures for reconciliation and adherence in church governance: Phase

II» fastslår at hvis du ikke undertegner for å vise samsvar med GCs styringsregler, mister du taleretten og stemmeretten, så spør vi om dette er brudd på vedtektene? Dersom delegater hindres i å representere sitt elektorat, motarbeides den demokratiske prosessen. Dette kan også oppfattes som lovstridig i enkelte land.
VEDTATT: at ny dokumentasjon som vil bli presentert for GC-komiteen, skal dokumentere samsvar med vedtektene.

Respons 3
Da situasjonen tilknyttet enhetsspørsmålet ser ut til å være fastlåst, og der en stor prosentandel
av folk på hver side viser til tro og samvittighet

Og da mye tid har blitt brukt på dette,

Så anbefaler vi at vi ikke lenger lar oss distrahere av problemer som, selv om de er viktige, vil trekke fokuset bort fra vårt oppdrag, inkludert omsorg, medlemsbevaring og disippelgjøring.

VEDTATT: Vi anmoder at GC-administrasjonen erklærer en pause med umiddelbar virkning, i det minste fram til GCs hovedstyremøte i 2019, for kirkeenhetens skyld.

Denne pausen defineres som følger:

  • For GC, divisjoner, unioner, distrikter, til, under bønn, å føre konsultasjoner og søke løsninger for en enhet som GC-administrasjonen og de som de konsulterer, kan enes om
  • At dokumentet «Procedures for reconciliation and adherence in church governance: phase II» blir utsatt og ikke diskutert videre.
  • At unionene beholder status quo under pausen.
  • At alle berørte parter under pausen avstår fra handlinger som vil sette
    konsultasjonsprosessen i fare.
Tilbake til nyhetsarkiv