Meny
Lukk
Den norske delegasjonen til lærerkonferansen i Serbia var en av de største.
Foto: Privat

Vekst i utfordringer

Lærere forvandler liv.

Vekst i utfordringer, var tittelen på Den transeuropeiske divisjons (TEDs) lærerkonferanse, som ble arrangert i Serbia fra 26.-30. juli. TED arrangerer en slik konferanse cirka hvert femte år og denne gangen var det 23 personer fra adventistskolene i Norge som deltok. I tillegg var det med fire ektefeller og seks barn,  så den norske delegasjonen var en av de største grupperingene som var tilstede. Det er kanskje ikke så rart for ut av de 32 grunnskolene i divisjonen er 11 norske. Men selv om vi var en stor gruppe, var vi færre enn vi pleier på grunn av TEDs speiderkampore som ble arrangert samtidig.

Det er alltid godt å møtes på tvers av landegrenser og se at vi på adventistskolene i Norge er del av noe større. Spesielt når man jobber på en liten skole, er det fint å erfare at man ikke er alene. I Adventistkirken er vi mange som deler kallet om å gi en undervisning der Gud er en del av pensumet og skolehverdagen. Sammen utgjør vi en viktig forskjell for Adventistkirken, men også for samfunnet generelt.

Kayle de Waal, som leder skolearbeidet i vår divisjon var opptatt av at lærerne er Jesu disipler. Lederen for skoleavdelingen i Generalkonferensen (GC), Lisa Beardsly-Hardy, var opptatt av at vi som lærere forvandler liv. Nestlederen i skoleavdelingen i GC, Julian Melgosa, var spesielt opptatt av hvordan fokus på fysisk helse også kan bidra til psykisk helse. Han utfordret adventistskolene i divisjonen til å ha et godt program for fysisk helse. Lederen for TED, Daniel Duda, avsluttet konferansen med en andakt og bønn. Han klarte som så mange ganger tidligere å oppmuntre oss, ved å si at vi trenger lærere som underviser og utdanner i en verden som stadig endrer seg. Og kanskje mer enn noen sinne – for verden har blitt så utrolig kompleks. Men vi er ikke alene. Gud hjelper oss og Den hellige ånd gir oss visdom og kraft.

Tilbake til nyhetsarkiv