Lukk

Finnes det én Gud?

Finnes det én Gud, eller guder, en høyere virkelighet, eller noe annet som på ett eller annet vis overskrider det vi tenker på som den naturlige verden?

«I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1 Mosebok 1:1). Det er Bibelens første setning. Gud eksisterer, og Gud er aktiv i menneskenes historie. Det er Bibelens utgangspunkt. Men gjennom hele historien har Gud som skapte alt, fått konkurranse fra hjemmesnekrede guder, guder som ikke kan skape, men som selv er skapt av mennesker.

Bibelen insisterer på at det finnes kun én sann Gud: Apostelen Paulus sier: «Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer. Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt» (1 Korinterne 8:5-6).

Bibelens Gud har evner som ligger langt utenfor det vi mennesker kan forklare med den kunnskapen vi har nå. Vi kaller det gjerne overnaturlig. Men det faktum at vi ikke forstår kraften og mekanismene Gud bruker, betyr ikke at det Gud gjør er overnaturlig. Det er bare en del av virkeligheten vi ikke har forstått.