Lukk

Hjelpeaksjonen 2022

Utdanning og psykisk helse.

Adventistkirken i Norge har en lang tradisjon for humanitært arbeid. Hver høst deltar adventistskoler og adventistkirker fra nord til sør i ADRAs Hjelpeaksjon. ADRA står for Adventist Development and Relief Agency – Adventistenes utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. Årets Hjelpeaksjon setter søkelys på utdanning og psykisk helse for barn som rammes av krig og konflikter. Alle barn burde være trygge til å lære.

I en ideell verden er alle barn trygge og frie. Ungdommer har planer og drømmer om nåtid og framtid. Men krig og konflikter fratar mange barn muligheten til å leke, lære og gå på skolen. Tenåringer mister ungdomstiden og tvinges til å bære voksnes ansvar altfor tidlig.

Når krigen rammer

Barn og ungdommer som vokser opp med krig og krisesituasjoner merkes for livet. De sliter med frykt og psykisk overbelastning. Om lag 20 % av barn og voksne som rammes av katastrofer, får psykiske lidelser, og mange flere sliter med psykiske problemer. Dette påvirker i stor grad barnas læring.

Skolen gir trygghet

Barn og ungdommer som har et relevant og tilpasset skoletilbud med trygge rammer, klarer seg bedre. ADRA kurser lærere i klasseromsledelse og inkluderende skolemiljø. Positive mestringsstrategier og gode støttesystemer i lokalmiljøet styrker selvbildet og gir trygghet.

ADRA vektlegger derfor holdningsarbeid og kunnskap blant foreldre og lokalbefolkning.

God utdanning styrker psykisk helse og gir håp om en bedre framtid. Når du gir en gave til Hjelpeaksjonen, gir du barn trygghet, læring og vekst.

Eksempler på hvordan du hjelper

  • Skolemateriell: kr 200
  • Kompetanse, psykisk helse i skolen: kr 600
  • Kontantstøtte ukrainsk familie i en mnd.: kr 750
  • Yrkesutdanning og jobbmuligheter: kr 1900