Lukk
Foto: Tor Tjeransen

Gjenoppretting - Vi tror at Gud seirer

Nå, før han kommer tilbake, studerer Jesus livene til alle som har levd, og offentliggjør valgene som førte til frelse eller fortapelse. Gud ønsker å gjøre det klart for hele universet at ingen høster en skjebne de ikke selv valgte.

De gamle hebraiske helligdomsritualene var bare en etterligning av Jesu arbeid i himmelen, og alle ofringene var et bilde på Jesu eget offer på Golgata. Nå tilbyr Jesus frelse til alle som tar imot hans nåde. Fordi han ble fristet på samme måte som oss, kan vi stole på at Jesus forstår oss og styrker oss når vi trenger hjelp. Jesus er vår mellommann. Han tilgir oss for våre synder, og gjenoppretter vår relasjon til Gud. Den første pakt fordømte oss til døden, men Jesus tok initiativet til en ny pakt, hvis offer omslutter oss.

Døden skiller oss fra Gud og de vi har mistet. Bare Gud er udødelig, og likevel er frelsens gave evig liv. Vi ser frem til Jesu annet komme, når Jesus vil reise opp de frelst fra døden, slik at de kan leve evig.

De første tusen år etter Jesu gjenkomst skal de frelste bruke til å undersøke livene til de som gikk fortapt, og se hvordan de valgene de tok førte dem til ødeleggelse. Det vil ikke være flere mennesker igjen på jorden. Bare Satan og hans engler er der; forvist og uten mulighet til å villede eller ødelegge noen.

Etter tusen år vil Gud ta de frelste med seg tilbake til jorden. Gud vil reise opp de som døde i fortapelsen, slik at de kan være vitne til den endelige fasen av Guds dom. Hver av dem skal så svare for sitt livsløp og se at Gud er sannferdig og rettferdighet. Da vil Gud ødelegge synd og syndere for alltid.

Når Gud gjenskaper jorden, skal kjærlighet, glede og harmoni igjen prege hele universet. Frykt, lidelse og død vil bare være et minne. Vi skal kjenne Gud ansikt til ansikt, og kunne skape og utforske fritt i et liv uten ende.