Lukk

Mennesket - Vi tror at Gud skaper

Første Mosebok forteller oss at en kjærlig Gud skilte lys fra mørke og land fra vann, og skapte liv da han formet det første mennesket. Første Mosebok beskriver Guds skaperglede hver gang han refererer til det han har skapt som «godt». Jorden blomstret i fullkommen harmoni, under menneskets tilsyn.

Gud feiret det han hadde skapt ved å etablere en ukentlig ferie, sabbaten; en dag for å minne oss på vår forbindelse med Skaperen. Gud utformet menneskeheten slik at den skulle reflektere hans egen herlighet, der hver og en av oss gjenspeiler unike sider ved hans personlighet og karakter. Sinn, kropp og ånd, vi tenker, lever og mediter. Og hva er den forbløffende komponenten? Frihet.

Til tross for at Gud eier oss, ga han oss frihet til å gjøre våre egne valg – en egenskap med potensial for katastrofe. En smart løgn ansporet de første menneskene til å sette spørsmålstegn ved Guds kjærlighet og troverdighet. Verden ble preget av frykt, misunnelse og likegyldighet. Da synden skilte oss fra Gud, forvrengte den alt som var godt. Hjertene ble opprørske, menneskekroppen ble forringet, relasjoner ble ødelagt. Vi kunne ikke nå fram til Gud på egenhånd lenger; Gud måtte komme til oss.

Og det gjorde han da han sendte sin sønn for å gjenoppbygge et smadret forhold mellom himmelen og jorden. Gud sendte Den hellige ånd for å reparere det ødelagte gudsbildet i oss. Ånden gir oss evner til å demonstrere kjærlighet til andre og samtidig presentere vår Frelser og Skaper til en ødelagt verden.