Meny
Lukk

Vestnorsk distrikt

Vestnorsk distrikt er organisert som en forening der lokalmenighetene i Vest-Norge er medlemmer. Distriktet har tilsyn med menighetene og pastorene i distriktet. Delegater utpekt av menighetene samles hvert femte år for å velge distriktsleder og distriktsstyre, samt vedta overordnede rammer for kirkens virksomhet i distriktet. Utsatt til 11.-13 september 2020.