Lukk
Du blir invitert til langsom lesning av Bibelen ved å følge leseplanen «Bibelsk Gjenbruk» utarbeidet av pastor Kenneth Bergland.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS

Se sammenhengen i Bibelen

Forfatterne av Det nye testamente bruker veldig ofte stoff fra Det gamle testamente, men det er ikke alltid så lett for en moderne leser å oppdage denne sammenhengen.

Mange har ikke lest så mye i Det gamle testamente, og da blir det ikke mulig å se hvordan stoffet gjenbrukes av forfatterne i Det nye testamente.

Nå kan du få veldig god hjelp til å se noen slike sammenhenger. Pastor Kenneth Bergland, er pastor for Adventistkirkens menigheter i Vesterålen, og han har laget en bibelleseplan etter modell fra en plan som ble fulgt i den antikke synagogen. Hvis du følger denne leseplanen, blir du nærmest tatt med i en eldgammel tradisjon og får se hvordan Bibelens tekster er levende og aktuelle i dag.

Bergland forklarer at forfatterne av Det nye testamente gjenbruker stoff fra Det gamle testamente.

– Når de gjør det, utvider og fordyper de perspektivet i den opprinnelige Torah-teksten, sier han.

Det er nettopp dette utvidete perspektivet denne leseplanen vil hjelpe deg med å se. Planen følger ikke kalenderåret, men går fra oktober til oktober. Det er fordi det religiøse året i gammeltestamentlig tid begynte på høstparten.

Planen er ordnet med tekstavsnitt for en uke av gangen. Bergland håper at planen vil oppmuntre til langsom lesning av Bibelen, med god tid til å tenke over betydningen av det som blir lest.

Last ned planen her!