Slik er vi organisert

Syvendedags Adventistkirken er organisert som et representativt demokrati. Det betyr ganske enkelt at medlemmer av lokale menigheter velger organer og tillitsvalgte til å utføre menighetens daglige arbeid. Det er fire styringsnivåer i Adventistkirken, og ledelse og administrasjon på hvert nivå dannes og velges demokratisk:

  1. Lokalemenigheter, som består av enkelttroende.
  2. Lokale distrikter, som består av en rekke lokale menigheter i et geografisk område.
  3. Unioner, som består av distrikter eller områder innenfor et større territorium (ofte en gruppering av stater, eller hele landet).
  4. Generalkonferensen representerer Syvendedags Adventistkirken på globalt nivå. For å effektivisere sin verdensomspennende virksomhet, har Generalkonferensen etablert 13 regionale kontorer, kjent som Generalkonferensens divisjoner. Divisjonskontorenes oppgave er å utøve administrativt tilsyn med unionene og andre enheter innenfor bestemte geografiske områder.

I Norge har vi tre distrikter: Nordnorsk distrikt, Vestnorsk distrikt, og Østnorsk distrikt. Den norske union befinner seg i det geografiske området som dekkes av Trans-Europeisk divisjon, som igjen er en av de 13 divisjonene som representerer Generalkonferensen globalt.

Syvendedags Adventistkirkens historie

Akersgt. 74

Dette er en oversiktlig og hurtig innføring i Adventistkirkens historie, med særlig vekt på utviklingen i Norge.

Vis utskriftsvennlig versjon

Tips andre om denne siden: