Regjeringen

Bistandsmiljøet i Norge jubler etter at regjeringen igjen har en egen utviklingsminister.

Fargebøker for voksne

Clair Sanches-Schutte

Ny fargebok med bibelske motiver bidrar til åndelig kreativitet.

Nødhjelp i Norge?

ADRA samvær

Mens jeg snakket med dem, kunne jeg ikke annet enn å tenke på mine egne barn. Disse kunne jo vært mine egne sønner!

Den hellige Ånd i endetiden

Raised hands

Er Gud forståelig for alle?

Satser millioner på ungdom

TVS-elever

Adventistkirken bevilger opp til fem millioner til Tyrifjord videregående skole.

Skapelsen

Natur

Gud har skapt alt, og Bibelen forteller den genuine historien om hans skapergjerning.