Compassion

Okkultismen er uforenlig med kristendommen. Kristne søker først og fremst Guds vilje, ikke sin egen.

Nordmann til helseavdelingen i TED

Torben Bergland

Dr Torben Bergland er valgt til leder av helseavdelingen i Trans-Europeisk Divisjon.

100 % Gud og 100 % menneske - samtidig

Gud og menneske

For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus (1 Timoteus 2:5)

Uklokt å sende flyktningregningen til verdens fattigste

Budsjettprotest 6

Det handler ikke om oss som organisasjon, men om de millioner av fattige og sårbare barn, ungdom, kvinner og menn som vil kjenne kuttene på kroppen.

Aksjon Facebook 2016

Beyond square

Facebookannonser alene genererte nærmere 25.000 besøk til SDA-DNUs evangeliske TV-serie i 2015

Kultisk slaveri

Kulter

Kulter er kjennetegnet av ekstrem person- eller organisasjonsdyrkelse

Aktivitetskalender

Julekonsert, TVS

Tyrifjordveien 25, 3530 R...
 

Les mer

Styremøte, DNU

Røyseveien 41, 3530 Røyse...
 

Les mer

Julekonsert i Mjøndalen

Fjerdingen 3, 3050 Mjønda...
 

Les mer

ASI Convention

Tyrifjordveien 25, 3530 R...
 

Les mer

ASI Convention

Tyrifjordveien 25, 3530 R...
 

Les mer

AMR-seminar del 2

Akersgata 74, 0180 Oslo,...
 

Les mer

TVS-Volleyballturnering

Tyrifjordveien 25, 3530 R...
 

Les mer