Gruppe 1

Adventistkirken arrangerer en stor tros- og vitenskapskonferanse

Et enestående tilbud fra Gud

Gave

Har du lyst på en avtale med Gud? En avtale som kan sikre deg evig liv?

Imagine

Imagine

Imagine er en av Lennons mest kjente sanger, med en slitesterk melodi. Men det er kanskje ikke så vanskelig å forstå hvorfor jeg forbeholder meg retten til å ta dissens.

Første skoledag

Første skoledag

Første skoledag kan være både skummel og morsom på samme tid. Adventistsskolene har et utvidet perspektiv: kristne verdier.

Er du for syndig til å bli frelst?

Synder

Manglende selverkjennelse og fastlåste feilforestillinger om frelsen gjør det vanskelig å «se» hva Gud tenker om oss.

Den store konflikt og Den onde

Good and evil

Man gjør ikke troen «fornuftig» ved å bortforklare det man ikke kan forklare