Nancy Lamoreaux

En del av jobben blir å forebygge slike hendelser som fjorårets datainnbrudd der $ 500,000 ble borte.

Raafat Kamal ny leder for Trans-European Division

Raafat og Heidi

Raafat overtar etter Wiklander, og sier at han vil lete etter nye måter å dele evangeliet på i et stadig mer sekularisert Europa.

Adventistbarnehage på Tyrifjord

Bettina Avileis

Onsdag 6. august åpnet Tyrifjord barnehage med plass til 18 barn.

Hvor snart er «snart»?

Second Coming

Det er feil å datofeste Jesu gjenkomst. Det er også feil å gro fast i et «Gudsrike» på jorden. Mens vi venter på framtiden kan «snart» virke uendelig fjernt.

Lidelsens mysterium

Lidelse

Hvis det kun er én Gud, er han da ansvarlig for alt, også det onde? Hvis han er allmektig, hvorfor griper han da ikke inn? Hvis han ikke griper inn, hvor er da hans kjærlighet?

Den farlige rettferdigheten

Justis

«Jeg har et anstrengt forhold til ordet rettferdighet,» sa psykologen og så utover forsamlingen av overraskede pastorer.