Ti dager i bønn

Ti dager i bønn

Bønn er sjelens åndedrett. Bønn er anledning til å snakke til vår himmelske far. Bønn er vekkelsens fødested.

Den seirende Kristus

Korset

Jesu liv, død og oppstandelse er kjernen i evangeliet, og nøkkelen til et seirende kristenliv.

Hva skal vi gjøre med Bibelen?

Bibel

Den er mer enn en samling moralfortellinger.

Tidens Tale TV – Nye episoder!

Tidens Tale TV

Tidens Tale TV er TV-versjonen av tidsskriftet Tidens Tale.

Kan man være god uten Gud?

Spørsmål

Med eller uten religion kan gode mennesker gjøre godt og onde ondt. Men for at gode mennesker skal gjøre ondt, trengs det religion (Steven Weinberg).