Imagine

Imagine er en av Lennons mest kjente sanger, med en slitesterk melodi. Men det er kanskje ikke så vanskelig å forstå hvorfor jeg forbeholder meg retten til å ta dissens.

Første skoledag

Første skoledag

Første skoledag kan være både skummel og morsom på samme tid. Adventistsskolene har et utvidet perspektiv: kristne verdier.

Er du for syndig til å bli frelst?

Synder

Manglende selverkjennelse og fastlåste feilforestillinger om frelsen gjør det vanskelig å «se» hva Gud tenker om oss.

Den store konflikt og Den onde

Good and evil

Man gjør ikke troen «fornuftig» ved å bortforklare det man ikke kan forklare

Den Hellige Ånd

Den Hellige Ånd

Bibelen er klar på at Den hellige ånd er like personlig og guddommelig som Faderen og Sønnen.

4210 døpt på samme Sabbat i Sør-Peru

Dåp i Peru 1

Gigantisk dåpshandling etter at kirkens medlemmer engasjerte seg i et omfattende evangelistisk prosjekt.