Worship

Jeg vil gå så langt som til å foreslå at sann helliggjørelse kun er mulig for dem som virkelig liker Gud.

«Gud hadde ingenting med dette å gjøre»

Chris Picco

Chris Picco mister sin 4-dager gamle sønn få dager etter at hans kone døde ved Loma Linda University Childeren's Hospital.

Ansvarlighet

Ansvarlighet

På en konferanse for kristne media- og kommunikasjonsprofesjonelle som jeg deltok i for en tid tilbake, spurte foredragsholderen om vi hadde større ansvar overfor Gud til å opptre ansvarlig enn andre.

Det Evige Evangelium

Infinity

Evangeliet har ofte blitt forfalsket og misforstått. Det vil også skje i endetiden, men da vil også det ekte evangeliet fremstilles ryddig og tydelig.

Aksjon Facebook 2015

Screens

Hope Channel Norge mobiliserer nå til ny aksjon i sosiale medier høsten 2015

Gjerninger og nåde

Grace

Kristne som tror at nåde kun dreier seg om ufortjent velvilje og gunst møter raskt noen eksistensielle vanskeligheter.