Global uke

Moderne slaveri er et samlebegrep for utnyttelse av sårbare mennesker til egen fortjeneste, uten at ofrene har mulighet til å unngå utnyttelsen.

Brevskolens dag

Victor Hulbert

Det pågår en massiv annonseringskampanje på elektroniske medier for å gjøre NBI kjent.

Er du for syndig for å bli frelst?

Sinner

Manglende selverkjennelse og fastlåste feilforestillinger om frelsen gjør det vanskelig å «se» hva Gud tenker om oss.

Mission Spotlight

Mission Spotlight

Videoer om Adventistkirkens misjonsarbeid.

Jobs bok

Job

Jobs bok er historien om oss alle.

Bred debatt på Tyrifjord Videregående Skole om mobbing

Panel 1

Alle er enige om nulltoleranse til mobbing, enten det er på skolen eller arbeidsplassen. Men er alle enige om hva mobbing er?