Adventnytt

Kos deg med Adventnytt på nett. Arkiv finner du lenger ned på siden.

 

Adventnytt er Syvendedags Adventistkirkens medlemsblad i Norge. Bladet kommer 11 ganger i året med dobbeltnummer i juli/august. Bladet sendes gratis til alle syvendedags adventister som er medlem av en norsk adventistmenighet og bosatt i Norge. Alle kan bestille bladet gjennom Norsk Bokforlag: ordre@norskbokforlag.no.

Dersom du hører til gruppen som kan få bladet tilsendt gratis, men ikke får bladet, ber vi deg ta kontakt: ordre@norskbokforlag.no

Adventnytt tar gjerne imot artikkelstoff om ting som foregår i adventistmenigheter i Norge. Stoff sendes til post@adventnytt.no. Vennligst ta kontakt med redaksjonen før oversending av store bildefiler.

 

Advent Nytt arkiv

2018

Januar Februar Mars
April Mai Juni
Juli/August September Oktober
November Desember  

2017

Januar Februar Mars
April Mai Juni
Juli/august September Oktober
November Desember  

2016

Januar Februar Mars
April Mai Juni
Juli/August September Oktober
November Desember  

2015

Januar Februar Mars
April Mai Juni
Juli/august September Oktober
November Desember  

2014

 

Januar Februar Mars
April Mai Juni
Juli/august September Oktober
November Desember  

 2013

Advent Nytt 2013 01
Januar
Advent Nytt 2013 02
Februar
Advent Nytt 2013 03
Mars
AdventNytt 2013 04
April
AdventNytt 2013 05
Mai
AdventNytt 2013 06
Juni
AdventNytt 2013 07/08
Juli/august
AdventNytt 2013 09
September
AdventNytt 2013 10
Oktober
AdventNytt 2013 11
November
Desember  

 

2012

Advent Nytt 2012 01
Januar
Advent Nytt 2012 02
Februar
Advent Nytt 2012 03
Mars
Advent Nytt 2012 04
April
Advent Nytt 2012 05
Mai
Advent Nytt 2012 06
Juni
Advent Nytt 2012 07/8
Juli/august
Advent Nytt 2012 09
September
Advent Nytt 2012 10
Oktober
Advent Nytt 2012 11
November
Advent Nytt 2012 12
Desember