Meny
Lukk
Foto: Lungani Sibanda/Adventist Media Exchange

Relasjoner frelser

Jesus finner vi ofte først gjennom relasjoner til andre mennesker.

Sommerens stevner er over for i år. Tyrifjord videregående skole (TVS), og alle andre skoler, sendte i juni sine avgangselever videre i livet. Vennskap og relasjoner var blitt skapt. Vennskap som ifølge TVS slagord vil vare («Fordi vennskap varer»). At det stemmer, ser vi den tredje helgen i september hvert år når TVS inviterer til reunion og klassejubileer. I år blir det nok ekstra mange.

Selv fikk jeg en påminnelse om at årene går, men relasjoner består, da jeg nylig ble invitert til feiring av 55-årsjubileum for 1. skoledag. Plutselig blir minnene om hvordan medelever og mennesker man har møtt, og hatt en relasjon til, levende.

Facebook har gitt oss en ny arena for å ta vare på, og gjenoppta relasjoner til mennesker vi har i våre historier. Uansett hva folk sier om overfladiske «vennskap», og fnyser av sosiale medier, har veldig mange av oss via Facebook gjenopptatt, eller vedlikeholdt kontakt med mennesker som ellers ville forsvunnet ut av våre liv.

John Donnes velkjente maksime, No man is an Island, blir virkelig en ubestridelig sannhet når man begynner å reflektere over alle mennesker og relasjoner som har preget en gjennom livet.

Relasjoner begynner med møteplasser. Skolene og sommerstevnene er noen av de møteplassene hvor relasjoner skapes, og knytter oss sammen. Det er menighetene våre også.

Den formelle inngangen til menigheten er ved dåp og opptakelse. Men før det er kommet så langt, har det blitt skapt relasjoner. Det kan være gjennom familie, naboskap, arbeidskolleger, vennskap, TV/Radio, sosiale medier, trykte medier, møteserier – eller som et vitnesbyrd i dette nummeret av Adventnytt forteller om – gjennom Norsk Bibelinstitutt.

En gjennomgang av medlemslistene for menigheten i Nord-Norsk distrikt for noen år siden, viste tydelig at det var gjennom familierelasjoner menigheten hadde vokst sterkest, ikke via møteserier.

Og selv om Alf Lohnes berømte lysbildetaler, traktater og bok (Trygge spor), var effektive evangeliseringsredskaper, var det først og fremst relasjonene som ble skapt gjennom dem, som ledet mennesker til et forhold til Jesus.

Tyrifjord menighet har i mange år hatt et slagord, eller en visjon om du vil, som sier «Relasjoner frelser!» Det blir bare sannere og sannere for meg jo mer jeg reflekterer over det. Selvsagt handler dette først og fremst om forholdet til Jesus. Det er bare gjennom ham vi finner frelse. Men Jesus finner vi ofte først gjennom relasjoner til andre mennesker. Det er kanskje oftere gjennom dem vi får et møte med Jesus enn gjennom noe annet.

Selv i evangeliene får vi illustrert hvordan veien til Jesus ofte går gjennom relasjoner til andre mennesker.

«Kom og se,» sa Filip da Natanael var skeptisk til det han fortalte om Jesus. Det møtet forandret livet til Natanael. Andreas gikk til sin bror og fortalte om sitt møte med Jesus. Det forandret Peters liv! Evangelisten Filip overhørte frustrasjonene til den etiopiske hoffmannen som leste Jesaja, og kunne veilede ham til Jesus og til dåp. Men det er den personlige relasjonen til Jesus som er det avgjørende når det kommer til frelse, og det som virkelig forandrer liv.

I dag har vi flere kommunikasjonskanaler enn noensinne tidligere. Likevel tyder mye på at vi sliter med relasjonene som leder til frelse, både internt og eksternt.

Vidar Kristensen har i sangen «Jesus går på nye broer», tatt opp hvordan evangeliet formidles gjennom mange ulike kanaler. I koret på sangen peker han også på den viktigste forutsetningen for suksess

De fleste skjønner først hvem Jesus er
når en av hans disipler kommer nær.

Men legg merke til at det står «disipler»! Det er en som følger i Jesu spor. Dessverre vet vi nemlig at noen av oss som er medlemmer i menigheten, også har skremt bort noen fra Jesus gjennom måten vi behandler andre på. Slagordet Relasjoner frelser, er derfor både en inspirasjon til å knytte relasjoner som kan lede mennesker til Jesus, og en påminning om ansvaret som ligger på oss i hvordan vi forvalter relasjonene våre.

Nå er vi klar for en ny sesong i menighetslivet. La oss denne vinteren bygge sunne relasjoner som frelser, både til hverandre, til vår neste utenfor menigheten, og fremfor alt til han som alene kan frelse oss!