Meny
Lukk
Finn F. Eckhoff taler til en sak under generalkonferansen i San Antonio i 2015.
Foto: Tor Tjeransen/ADAMS.

Den norske unions delegater til INDY 2020

Det er den norske union som er medlem i Generalkonferansen, og dermed har rett til å utpeke delegater til den internasjonale generalforsamlingen i Syvendedags Adventistkirken.

Dette er delegatene utpekt av Den norske union:

Navn Enhet
Vanya Shalini Klausen ØND
Nina Kristel Helgesen Myrdal ØND
Tone Merethe Edmonds VND
Øyvind Gjengstø VND
Kenneth Bergland NND
Hilde Thorkildsen Huru NND
Annemay Gjedrem Lie DNU
Marianne Dyrud DNU
Victor Marley DNU – ex officio

I tillegg er Finn F. Eckhoff invitert av Trans-europeisk divisjon som delegert i divisjonens kvote.