Lukk

Frelse - Vi tror at Gud frigjør oss

Disharmoni ble konsekvensen da Lucifer misbrukte sin guddommelige frihet. Satan «anklageren» valgte stolthet og baktalelse istedenfor sannhet og kjærlighet. Satan hevdet at Gud er urettferdig, at han er hard og kontrollerende, og tar fra andre det de fortjener.

En tredjedel av englene i himmelen ble overbevist om at Lucifer snakket sant, og Gud utviste dem fra himmelen sammen med Lucifer. Satan gjorde krav på å være denne jordens hersker da han lurte det første menneskeparet, Adam og Eva, til å tvile på Guds troverdighet og kjærlighet. Denne første synden ødela gudsbildet i oss, og sendte vår verden ut i en selvødeleggende spiral. Universet fulgte nøye med på hva Gud ville si til Satans beskyldninger.

Den «kosmiske krigen» mellom godt og ondt, som handler om Guds karakter, fortsetter å rase, men Jesus, Guds egen Sønn, besvarte det sentrale spørsmål for to tusen år siden da han døde for menneskeheten.

Hvor sterk er Guds kjærlighet? Jesu selvoppofrende død viste at Gud er villig til å tjene og ydmyke seg til det ytterste for å fri menneskene fra deres synder og gi oss en ny sjanse. Hans offer avslørte syndens sanne gru og gjorde det klart at vi kan stole på Gud.

Det frigjør oss til å leve for ham, nå og for alltid. Jesu offer forener åpner muligheten for oss til å søke fellesskap og vennskap med Guds på nytt igjen, samtidig som det endrer våre hjerter og motiver. Den Hellige Ånd viser oss at vi trenger Gud, og forsikrer oss om vår tilgivelse og frelse. Ånden skaper nye holdninger og motiver inn i våre hjerter, som gir oss mulighet til å leve i frihet, tjeneste og glede. Gud behandler oss som om vi aldri hadde syndet, aldri tvilt, aldri gått vår egen vei.

Den samme Jesus som bandt demoner da han var her, erklærte seier over alle onde krefter da han døde på korset. Jesu oppstandelse garanterer at selv døden skal dø en dag. Vårt nye liv i Jesus frigjør oss fra frykt for døden og skammen fra vår fortid.

Når vi går inn i en relasjon med Jesus, beroliger Den Hellige Ånd våre hjerter og forvandler den måten vi betrakter livet på. Vårt åndelige liv vokser når vi snakker med Gud, gransker Bibelen, deler vår tro og tilber gjennom musikk og fellesskap.