Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen

Frelsen

10. Frelsens erfaring

I Guds uendelige kjærlighet og nåde gjorde han Kristus, som ikke visste av synd, til synd for oss, slik at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Ledet av Den hellige ånd, innser vi vårt behov, innrømmer vår syndighet, angrer våre overtredelser og viser tro på Jesus som frelser og Herre, stedfortreder og eksempel. Denne frelsende troen blir til ved Ordets guddommelige kraft og er en gave av Guds nåde. Gjennom Kristus blir vi rettferdiggjort og godtatt som Guds sønner og døtre og frigjort fra syndens herredømme. Ved Ånden blir vi født på nytt og helliggjort. Ånden fornyer vårt sinn, skriver Guds kjærlighets lov i vårt hjerte, og vi får kraft til å leve et hellig liv. Ved å bli i ham, får vi del i guddommelig natur og har forsikringen om frelse nå og frifinnelse i dommen.

(1 Mosebok 3:15; Jeremia 31:31-34; Esekiel 33:11; 36:25-27; Habakkuk 2:4; Markus 9:23-24; Johannes 3:3-8, 16; 16:8; Romerne 3:21-26; 5:6-10; 8:1-4, 14-17; 10:17; 12:2; 2 Korinterbrev 5:17-21; Galaterne 1:4; 3:13-14, 26; 4:4-7; Efeserne 2:4-10; Kolosserne 1:13-14; Titus 3:3-7; Hebreerne 8:7-12; 1 Peter 1:23; 2:21-22; 2 Peter 1:3-4; Åpenbaringen 13:8).