Lukk
Foto: Tor Tjeransen

Gud - Vi tror at Gud er kjærlighet

Gjennom evigheten skal vi glede oss over et stadig dypere forhold til Faderen, Sønnen og Helligånden.

Til tross for den avstanden synden har skapt mellom Gud og oss, har Gud åpenbart seg på utallige måter. Bibelen er fortellingen om Gud som gjør alt han kan for å gjenforenes med sine barn, og derfor er Bibelen også en viktig metode Gud bruker i å nå oss. I en blanding av forfattere, stilarter og perspektiver, åpenbarer Bibelen en Gud som alltid er kreativ, ufattelig tålmodig og som hele tiden gjør alt han kan for å gjenopprette vårt forhold til ham. Selv om Bibelen er skrevet av helt vanlige mennesker, så sørger Den hellige ånd for at vi blir berørt av den, forstår det vi leser, og leder oss til å leve for Gud.

Da Gud strakk seg etter oss gjennom Jesus, valgte han å ikke bare besøke oss, men å bli en av oss. Da han ble født menneske, viste Jesus oss Guds kjærlighet og karakter – og hvor langt Gud var villig til å gå for å frelse oss fra selvødeleggelse. Han døde for oss, og sørget for at vi kunne få syndstilgivelse.

Han erobret døden gjennom oppstandelsen, og lovet å komme tilbake for å hente oss hjem til seg.

Mens vi venter på det, er Den hellige ånd her for å trøste, veilede oss og hjelpe oss til å vitne om Guds kjærlighet. Den samme Ånd som inspirerte profetene og styrket Jesus, styrker også oss. Ånden aktiverer kirken gjennom nådegaver og ydmyk tjeneste for andre.