Meny
Lukk
Foto: Tor Tjeransen

Faderen

3. Faderen

Gud, den evige Far, er Skaperen, kilden til liv, han som opprettholder og hersker over alt det skapte. Han er rettferdig og hellig, barmhjertig og nådig, sen til vrede og alltid rik på kjærlighet og trofasthet. De egenskaper og den makt som kommer til syne hos Sønnen og Den hellige ånd, er også Faderens egenskaper og makt.

(1 Mosebok 1:1; 5 Mosebok 4:35; Salmene 110:1, 4; Åpenbaringen 4:11; Johannes 3:16; 14:9; 1 Korinterbrev 15:28; 1 Timoteus 1:17; 1 Johannes 4:8; Johannes 14:9).