Lukk
Foto: Adventistkirken/ADAMS

Østnorsk distrikt

Østnorsk distrikt er organisert som en forening der lokalmenighetene i Øst-Norge er medlemmer. Distriktet har tilsyn med menighetene og pastorene i distriktet. Delegater utpekt av menighetene samles hvert femte år for å velge distriktsleder og distriktsstyre, samt vedta overordnede rammer for kirkens virksomhet i distriktet. Grunnet koronasituasjonen er generalforsamlingen utsatt til 13.-15. mai 2022.