Meny
Lukk

Den norske union

Den norske union er organisert som en forening der de tre norske distriktene er medlemmer. Den norske union har ansvar for å utruste til tjeneste og samordne kirkesamfunnets aktiviteter. Delegater utpekt av distriktene samles hvert femte år for å vedta overordnede rammer for kirkens virksomhet i Norge. Grunnet koronasituasjonen er generalforsamlingen utsatt til 26.-29. mai 2022.