Lukk
«Mitt inntrykk er at mye oversettelsesarbeid stoppet opp i 2020, men mange av forsinkelsene ble fanget opp i 2021,» sier bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen i Bibelselskapet.
Foto: Stein Gudvangen, KPK.

2021 ble et stort år for bibeloversettelser

90 bibeloversettelser ble fullført i koronaåret 2021.

Det gjorde Bibelen fullt tilgjengelig på språk som brukes av 794 millioner mennesker tilsvarende 10 prosent av jordens befolkning.

Det er United Bible Societies (UBS) som kunngjør disse ferske tallene som i Norge formidles av Det Norske Bibelselskap.

«2021 har vært et veldig godt bibelår,» sier bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen i Bibelselskapet til Kristelig Pressekontor.

Som selskapets «utenrikssjef» har han god oversikt over og innsikt i store deler av det internasjonale oversettelsesarbeidet.

Nye oversettelser trengs

– Er 794 millioner mennesker et høyt tall i oversettelsessammenheng?

– Her er det to perspektiver. Det ene handler om å nå ut til alle folkeslag som ikke fra før har Bibelen på sitt språk. Det andre gjelder arbeidet med å nå de store folkeslagene. Antallet større folkeslag i statistikken vil falle etter hvert som oversettelsene blir fullført, med mindre det er behov for en ny oversettelse, forklarer Olsen.

Og det er det flere steder. Olsen sier en rekke folkegrupper har hatt gamle oversettelser det har vært vanskelig for de fleste å forstå, men gjennom nyoversettelser har man nådd fram til et stort antall mennesker.

En sammenligning med Norge er her ganske treffende. De færreste leser fortsatt den danskpregede 1930-oversettelsen som ikke ble erstattet før i 1978.

Ifølge Olsen bruker det svenske bibelselskapet følgende eksempel:

– «Tenk om vi bare hadde Bibelen på norsk?»

– For det hadde vært en skrekkvisjon for svenskene?

– Ja, men samtidig vil svensk og norsk fremstå som samme språk for mange fra andre land, sier bibelmisjonslederen.

Det Norske Bibelselskap har samtidig en fast politikk som sier at de bare engasjerer seg i oversettelsesarbeid i andre land dersom dette landets bibelselskap har invitert dem. Det skjer stadig.

– Norge er det landet i verden der bibelselskapet ut fra folketallet bruker suverent mest penger på bibelarbeid utenlands. 25 prosent av pengene vi sender ut, går til oversettelsesarbeid. I fjor gikk det 28 millioner kroner som støtte til andre bibelselskaper, og beløpet har økt mer enn prisstigningen de senere årene, opplyser Olsen.

Han trekker fram Etiopia som et av samarbeidslandene. Der er Det Norske Bibelselskap tungt inne i flere prosjekter som Etiopias bibelselskap står bak. Det jobbes bredt med både bibeloversettelse og oppbygging av skriftspråk for folkegrupper som ikke har dette fra før. Og Bibelselskapet får Norad-midler som gjør at prosjektene også får en humanitær karakter.

48 nye språkgrupper

Fjoråret ble et merkeår for 48 språkgrupper i verden som for aller første gang fikk deler av Bibelen eller hele boken på sitt språk. Dette omfatter rundt 11 millioner mennesker tilhørende folkegrupper på ulike kontinenter. Tre språk fikk i fjor hele Bibelen for første gang.

I tillegg ble reviderte utgaver av Bibelen utgitt på 43 språk. Det gir ifølge United Bible Societies – på norsk De Forente Bibelselskaper – bibeltilgang for 783 millioner mennesker som ikke har hatt fullt utbytte av tidligere oversettelser. Til sammen har dermed 794 millioner fått tilgang til helt nytt eller oppdatert bibelsk materiale.

Forsinkelser

– Hva gjør at man får så høye tall i et år der man skulle tro at mye sto i stampe grunnet pandemien?

– Mitt inntrykk er at mye stoppet opp i 2020. Da skapte pandemien absolutt forsinkelser, i alle fall for noen prosjekter. Noen ble forsinket begge årene, men mange av forsinkelsene ble fanget opp i 2021, sier Olsen.

Han forteller at man i det internasjonale oversettelsesmiljøet er vant med at ikke alt går som planlagt. Forsinkelser er ofte fast takst.

– Men oversettelsesarbeid egner seg veldig godt til digitalt samarbeid. Mange steder har det også før pandemien vært normen at man sitter langt fra hverandre og jobber. På den annen side mangler det digitale hjelpemidler i prosjekter knyttet til mange av de mindre språkene. Da sitter folk ofte i små grupper på samme sted for å jobbe med oversettelsene, sier Olsen.

Oversetterne døde

Han understreker at han ikke vet hva situasjonen ville vært uten pandemien, men vektlegger at den rammet den tredje verden veldig brått og hardt. Et illustrerende eksempel på dette er fra Myanmar. Først spredte koronaviruset seg i det fattige landet i 2020. På toppen av dette kom så militærkuppet et snaut år senere.

Under pandemien er den siste etappen av arbeidet med Bibelen på khualsim fullført. Språket snakkes av bare 7.000 mennesker som bor i Chin-staten i det vestlige Myanmar og delvis i India og Bangladesh. Et flertall av disse er kristne.

Det var glede og sorg samtidig da oversettelsen skulle markeres i november i fjor etter halvannet år med forsinkelser grunnet kuppet og pandemien. Gleden var stor over at Bibelen nå foreligger på deres språk, men det var tilsvarende stor sorg over at hovedoversetteren, Dr. Bernard Luai Hre, og hans medhjelper, pastor Van Ceu Aung, begge døde av covid-19 bare dager før den nytrykte bibelen skulle overleveres hjemme hos dem.

FAKTA

Bibeloversettelse

  • United Bible Societies – De Forente Bibelselskaper – er et tverrkirkelig fellesskap bestående av omkring 150 bibelselskaper med arbeid i 240 land og territorier.
  • Samlet er UBS størst i verden på bibeloversettelser og på utgivelse og distribusjon av bibler og bibeldeler.
  • Selskapet ble dannet i England i 1946. Hovedkvarteret ligger i Swindon, men underkontorer finnes i Singapore, Nairobi og Miami.
  • Opptakten til å danne UBS fant sted før 2. verdenskrig. Flere av dem som var med å danne selskapet, var mer overbevist om nødvendigheten av å gå sammen etter tøffe erfaringer under krigen. Noen av grunnleggerne hadde overlevd langvarig fengsling og opphold i konsentrasjonsleirer.
  • Norske Eivind Berggrav var med på dannelsen og uttalte: – Det er ikke mye håp i verden, men det er svært mye håp i Bibelen.
  • Ved inngangen til 2022 er hele Bibelen tilgjengelig på 719 språk som brukes av 5,8 av verdens nær 8 milliarder mennesker. Rundt 70 prosent av disse utgivelsene er oversatt av folk knyttet til United Bible Societies Fellowship.
  • 7,1 milliarder har nå tilgang til deler av Bibelen på sitt morsmål.