Meny
Lukk

Alt skapte han vakkert

Seksualitet og kristen livsstil.

Hun var ikke sikker på hvordan det skjedde – men det skjedde. Monica[i] vokste opp som adventist, og en kristen livsstil føltes naturlig for henne.

Så traff hun Mark, en annen student på et adventistcollege. De var mye sammen, ofte alene, og det ene dro det andre med seg til de fikk et intimt seksuelt forhold.

Monica visste hva Bibelen lærte om sex utenfor ekteskapet. Hun prøvde ofte å kvele samvittigheten ved å tenke: Hvordan kan noe som føles så godt, være galt?

Mark og Monica er ikke de eneste. Ifølge USAs nasjonale senter for helsestatistikk sa 88,8 prosent av kvinner i alderen 15 til 44 år i USA, og 89,9 prosent av menn i samme aldersgruppe at de hadde sex før ekteskap,[ii] og gjennomsnittsalderen for den første seksuelle opplevelsen var 17,3 år for kvinner og 17,0 år for menn.[iii]

Sex utenfor ekteskapet er naturligvis bare en av mange seksuelle synder som Skriften forbyr. Likevel lurer mange på hvordan noe kan være galt hvis det føles riktig. Hva er sammenhengen mellom seksualitet og kristen livsstil?

Bibelsk undervisning
Bibelen er full av henvisninger til dette temaet, og tjener som en veileder til sunne roller og gode forhold. Bibelens første fem bøker «regulerer seksuell aktivitet og etablerer seksuelle roller. [Dens] profetiske litteratur bruker seksuelle bilder når den kunngjør Guds dom over utroskap mot pakten. Visdomslitteraturen skiller mellom forstandig og tåpelig seksuell oppførsel og bruker seksuelle bilder for å beskrive visdommen. Evangeliene bruker minnet om Jesu ord og gjerninger til å forme tilhengernes seksuelle atferd og holdninger. Brevene tar opp konkrete spørsmål om seksuell atferd. Åpenbaringen inneholder seksuelle bilder og undervisning.»[iv]

Når vi har tilgang til en så inspirert kilde, gjør vi rett i å studere det den lærer, følge advarslene og gjøre krav på dens velsignelser.

I begynnelsen skapte Gud menneskene med en klar seksuell identitet: «Som mann og kvinne skapte han dem» (1 Mosebok 1:27). Adam ble skapt av støv fra jorden og Eva fra Adams ribbein, et symbol på den nærheten de skulle oppleve.

«Nå er det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt», utbrøt Adam (1 Mosebok 2:23). «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre» (1 Mosebok 2:23-25).

Å være «én kropp» innebærer en sammensmelting av hjerte, sinn og sjel hos to atskilte individer. Det omfatter fysisk, mental, emosjonell og åndelig enhet i tråd med den helheten vi utgjør som mennesker.

Jesus bekrefter at ekteskapet skal være en udelelig forening av en mann og en kvinne (Matteus 19:4-6). Denne foreningen skal gi glede, behag og fysisk helhet. Og mens Bibelen beskriver gleden ved ekteskapelig nærhet, omtaler den også «seksualitetens gale uttrykk og deres negative innvirkning på mennesker og samfunn. Den advarer mot destruktiv seksuell atferd som hor, utroskap, homoseksuell intimitet, incest og polygami.»[v] Det undergraver Guds hensikt med menneskets seksualitet, og vi blir advart mot en slik livsstil (1 Tessaloniker 4:3-5; Romerne 1:26-27; 1 Korinterne 6:9-11).

Gudgitt identitet
Seksualiteten er en integrert del av vår identitet. Den var grunnleggende «for personlig identitet og felleskap både i bibelsk tid og i dag.»[vi] Erkjennelsen av hvem vi er, har stor betydning for hvordan vi forholder oss til andre og verden rundt oss. Skriften viser tydelig hvem vi er og hvordan vi skal leve.

I Edens hage ga Gud sine barn to kjennetegn: (1) Sabbaten, som minner oss om at han er vår skaper og Herre; (2) vår personlighet, skapt som mann eller kvinne i Guds bilde. Disse to identitetsmarkørene vil alltid være grunnleggende for menneskelig identitet.

I artikkelen «Seksualitet som noe hellig» påpeker David Thomas at «seksualiteten er en del av den sonen som tilhører det hellige, og hvis man ikke viser den behørig respekt, men behandler den som noe altfor alminnelig og betydningsløst, vil man føle seg redusert og krenket. Det har en destruktiv virkning å misbruke eller krenke en persons seksualitet, for livets innerste hellige sted blir tråkket på.»[vii]

Varige følger
Dette skjedde med Mark og Monica. Under den lidenskapelige romansen ble deres samliv ledsaget av spenning og sanselig behag. Men siden opplevde de skyld, sorg, frykt og anger. De gikk hver sin vei og tok med seg arrene som berørte deres indre og skadet deres opplevelse av seg selv og forholdet til andre. De fant ikke legedom før de ble omvendt og kom tilbake til Gud.

Et klassisk bibelsk eksempel på seksuell utroskap finner vi i historien om David og Batseba (2 Samuel 11). Gud hadde velsignet David stort, og riket hans hadde vokst seg sterkt. Men syndene begjær og utroskap etterfulgt av drap førte David ned i en avgrunn av sorg som han aldri helt kom seg etter, enda han angret bittert og fikk Guds tilgivelse (Salmene 51; 32).

Sammenlign Davids erfaring med Josefs holdning; Han ble også stilt overfor en nesten overveldende fristelse. «Hvordan skulle jeg kunne gjøre noe så ondt og synde mot Gud?» sa han (1 Mosebok 39:9). Josefs integritet, rene samvittighet og tillit til Gud styrket ham i den mørke tiden og førte ham inn i frihetens, ærens og forsoningens lys.

Etter Guds plan
Det var ikke Guds hensikt at vi skulle oppleve de mange negative resultatene av utenomekteskapelige og unaturlige seksuelle forhold. Han sier til og med at urene tanker er skadelig (Matteus 5:28), i likhet med all slags pornografi (se Salmene 101:3).

«Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp» (1 Korinterne 6:18).

Dette er grunnen til at Gud i sin kjærlighet og omsorg for oss skisserte hvordan vi best kan leve, og at han ga klar veiledning om å ta vare på dette svært personlige og private området i livet. Ved å følge hans plan, blir vi mottakelige for alt det gode han så gjerne vil gi oss. For dem som er gift, er gleden ved seksuell intimitet en del av forholdet. Vi finner tilfredsstillelse og trygghet i å vite at vi er skapt i hans bilde, enten vi er enslig eller gift, og vet at han har en fantastisk og meningsfylt plan for vårt liv og vil tilfredsstille våre dypeste lengsler.

 

Gina Wahlen er redaktør og prosjektleder i Adventistkirkens generalkonferanse i Silver Spring i Maryland i USA.

[i] Navnene er endret.

[ii] National Survey of Family Growth, National Center for Health Statistics, www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_statistics/p.htm.

[iii] Samme, www.cdc.gov/nchs/nsfg/key_statistics/s.htm#sexualactivity.

[iv] Barry L. Bandstra og Allen D. Verhey: «Sex, Sexuality» International Standard Bible Encyclopedia, red. Geoffrey W. Bromiley, rev. utg. (1988), bind 4, side 429.

[v] «Guidelines for the Seventh-day Adventist Church in Responding to Changing Cultural Attitudes Regarding Homosexual and Other Alternative Sexual Practices,» vedtatt 17. april 2014, https://tinyurl.com/https-www-adventist-org-arti

[vi] Bandstra og Verhey.

[vii] David E. Thomas, «Sexuality as Something Sacred,» Adventist Review, 20. juni 2013, side 26.