Lukk
Grafikken fra Verdensbankens Poverty and Inequality Platform viser den store reduksjonen i antall personer som lever i ekstrem fattigdom. (6. mai 2024). Grafikken må ses i lys av den enorme befolkningsveksten i perioden, fra 5,32 milliarder til 7,76 milliarder, en økning på 2,44 milliarder.
Foto: Verdensbanken

Færre fattige i verden

Så du NRKs debatten 2. mai og sitter med følelsen at utviklingsarbeidet er nytteløst? Det er ingen grunn til å bli mismodig. Tvert imot. Arbeidet for å utrydde ekstrem fattigdom i verden gir fantastiske resultater.

I 2015 etablerte FNs medlemsland de 17 bærekraftsmålene man ønsker å nå innen 2030. På toppen av listen over de 17 viktige målene står målet om å utrydde fattigdom. Norge og mange andre land gir store summer hvert år for å skape utvikling som bidrar til å utrydde fattigdom. Hvordan går det egentlig med det arbeidet? Det går veldig bra.

Over en milliard mennesker har tatt steget ut av ekstrem fattigdom siden 1990. Det viser data fra Verdensbanken analysert av Our World in Data. I 1990 var det 2 milliarder mennesker som hadde mindre enn $ 2,15 å leve for per dag. ($ 2,15 er den internasjonale definisjonen for ekstrem fattigdom.) I 2019 var antallet ekstremt fattige i verden redusert til 648 millioner. Det betyr at 1 352 000 000 personer har kommet vekk fra den verste fattigdommen, 46 millioner hvert år, 130 000 mennesker hver dag. Det går med andre ord riktig vei.

Selv om det er god grunn til å feire at så mange mennesker ikke lenger lever i ekstrem fattigdom, er problemet fremdeles kjempestort. Pandemien førte til at antallet ekstremt fattige i verden økte med 50 millioner, men er på vei tilbake til nivået fra 2019, og trenden er stadig færre fattige. Når om lag 650 millioner mennesker lever i fattigdom, betyr det at en av tolv personer på kloden lever under slike forhold. Med den kunnskapen er det nødvendig å fortsette det viktige arbeidet med uforminsket styrke og utviklingsfaglig forankring.

Afrika er kontinentet der det har vært vanskeligst å få bukt med fattigdommen. Kontinentet har opplevd stor befolkningsvekst. Det var 683 millioner innbyggere i Afrika i 1990. På de 29 årene fram til 2019 var befolkningen fordoblet til 1,39 milliarder. Men den gode nyheten er at til tross for den enorme befolkningsøkningen, har ikke antallet fattige på kontinentet økt. (Our World in Data).

Nigeria er Afrikas mest folkerike land med 203 millioner innbyggere i 2019. Siden 1996 har andelen fattige i landets befolkning blitt redusert fra 58,42 % til 30,86 % i 2018. I den perioden økte folketallet fra 111 millioner til 198 millioner. For hele verden viser tallene at andelen ekstremt fattige har falt fra 38,01 % i 2019 til 8,98 % i 2022. Det store bildet er at fattigdomsbekjempelsen går svært godt, selv om det gjenstår mye arbeid. (Our World in Data).

Bekjempelsen av fattigdom i verden er en oppgave verdens rike nasjoner har en moralsk forpliktelse til å bidra kraftig til å realisere. Nordmenn kan være stolte av at 1,09 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt brukes til utviklingsarbeid i noen av verdens fattigste land.

ADRA er en av de ideelle organisasjonene som gjennomfører bærekraftige utviklingsprosjekter for å bekjempe fattigdom delfinansiert over Norges bistandsbudsjett. Disse prosjektene drives i tett dialog med norske myndigheter og myndigheter i mottakerlandene og gjennomføres etter strenge kvalitetskriterier.