Lukk
Elidon Bardhi er programsjef i ADRA. Helt siden han som ungdom fikk sin første lønning og ga tiende, har han kjent Guds velsignelse ved å ta Gud på ordet.
Foto: Tor Tjeransen/Adventist Media Exchange (CC BY 4.0).

Gud velsignet hans trofasthet

En ung mann opplever velsignelsene ved å gi tiende.

Sommeren 1996 hadde Elidon Bardhi nettopp blitt adventist, døpt av den finske evangelisten Pekka Tähti. Han var 21 år gammel og bodde i Albania. Adventistenes tro ga Elidon et helt nytt perspektiv på livet. Den ga ham en mening med livet.

Noen måneder etter at Elidon ble døpt, ba de lokale menighetsmedlemmene ham om å bli første menighetstjener. Som en del av oppgavene sine gikk han frem i kirken hver sabbatsmorgen, og like før kollekten ble tatt opp, delte han noen inspirerende ord fra Bibelen om det å gi. Svært ofte leste han fra Malakis bok kapittel 3. «Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål» (Malaki 3:10).

Stasjonert til en by med høy kriminalitet

På den tiden studerte Elidon på politihøyskolen i hovedstaden Tirana og tjente ikke penger, så tiende var en ganske teoretisk sak for ham. Men kort tid etter at han var ferdig med politiutdannelsen, ble han sendt til Shkodër, en by med rundt 100 000 innbyggere og rykte på seg for å ha svært høy kriminalitet.

På grunn av uroligheter i landet av politiske årsaker og fordi mange mennesker hadde mistet sparepengene sine gjennom pyramidespill, hadde myndighetene ikke klart å kontrollere fangebefolkningen. Ikke lenge før Elidon ble utplassert i Shkodër, hadde alle fengslene i landet blitt åpnet, og fangene hadde fått midlertidig amnesti, men skulle tilbake i fengsel etter noen måneder. Antallet kriminelle på frifot var derfor svært høyt. Elidons arbeid som politikonstabel kom til å bli fylt med spenning.

Trofasthet til tross for minimal lønn

Lønnen som nyansatt i politiet var imidlertid minimal. Faktisk ville han ikke kunne dekke husleie, mat og reise med de månedlige utbetalingene. Regnestykket gikk rett og slett ikke opp.

Men da Elidon fikk sin første sjekk, satte han seg ned og leste løftet i Malaki 3 på nytt. «Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål» (Malaki 3:10).

– Jeg trodde på dette løftet, og uten å nøle ga jeg 10 % av inntekten min til Herren, sier Elidon, vel vitende om at de resterende 90 % ikke ville dekke utgiftene hans.

Velsignelser

Politiet hadde imidlertid et insentivprogram som innebar at konstabler som gjorde en god jobb, fikk en bonus ved slutten av måneden. Hvis Elidon og kollegene hans klarte å sette en forbryter bak lås og slå, fikk de bonus.

Måned etter måned var det alltid noe spesielt som utløste en bonus.

Elidon følte at Gud innfridde løftet han hadde gitt til trofaste tiendebetalere gjennom profeten Malaki. I dag er Elidon programsjef i ADRA Norge og vitner om hvordan Gud har velsignet gjennom årene.

– Opplevelsen jeg hadde med å betale tiende som ung mann, var fantastisk. Gud har velsignet, og jeg har alltid vært i stand til å oppfylle mine økonomiske forpliktelser, sier han.